Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2010 19:57

散愁其二

聞道並州鎮,
尚書訓士齊。
幾時通薊北,
當日報關西。
戀闕丹心破,
沾衣皓首啼。
老魂招不得,
歸路恐長迷。

 

Tản sầu kỳ 2

Văn đạo Tinh châu trấn,
Thượng thư huấn sĩ tề.
Kỷ thì thông Kế Bắc,
Đương nhật báo Quan Tây.
Luyến khuyết đan tâm phá,
Triêm y hạo thủ đề.
Lão hồn chiêu bất đắc,
Quy lộ khủng trường mê.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói trấn Tinh châu,
Quan thượng thư luyện binh sĩ ngay hàng thẳng lối.
Khi nào thì khai thông được Kế Bắc,
Ngày đó xin báo cho vùng Quan Tây hay.
Thương cửa khuyết nên lòng son đau đớn,
Áo ướt vì đầu bạc đã khóc.
Hồn tên già gọi mãi không được,
Vì đường về sợ đã quên từ lâu.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nghe tin trấn Thái Nguyên
Thượng thư luyện binh sĩ
Bao giờ Kế Bắc yên
Cho kinh đô được nghỉ
Đầu bạc áo lệ tràn
Lòng non nhớ chúa vỡ
Hồn già gọi chẳng nên
Đường về e lạc nữa


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói trấn Tinh châu,
Quan dạy lính đều nhau.
Kế Bắc chừng nào mở,
Quan tây ngày báo mau.
Mến chúa, lòng son nát,
Áo ướt, khóc bạc đầu.
Hồn lão kêu chẳng dậy,
Đường về sợ lạc lâu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói ở Tinh Châu thị trấn
Quan thượng thư luyện lính chỉnh tề
Khai thông Kế Bắc một khi
Tin ngày hôm đó báo về Quan Tây
Thương hoàng cung lòng đầy đau đớn
Áo ướt vì đầu trắng khóc than
Ông già không đáp gọi hồn
Khi về lo sợ lạc đường dài lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời