Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2010 19:54

散愁其一

久客宜旋旆,
興王未息戈。
蜀星陰見少,
江雨夜聞多。
百萬傳深入,
寰區望匪它。
司徒下燕趙,
收取舊山河。

 

Tản sầu kỳ 1

Cửu khách nghi toàn bái,
Hưng vương vị tức qua.
Thục tinh âm kiến thiểu,
Giang vũ dạ văn đa.
Bách vạn truyền thâm nhập,
Hoàn khu vọng phỉ tha.
Tư đồYên, Triệu,
Thu thủ cựu sơn hà.

 

Dịch nghĩa

Cứ lòng vòng mãi nên làm thân khách đã lâu,
Nhà vua mới trung hưng chưa ngưng ngọn giáo.
Sao vùng Thục dưới bóng đêm thấy ít,
Mưa sông đêm nghe nhiều.
Trăm ngàn quân địch nghe đồn rằng đã thâm nhập vào,
Đất vua sao mày dám nhòm ngó.
Quan tư đồ hãy mau xuống vùng Yên, Triệu đi,
Để mau thu lại non sông cũ của ta.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Khách lâu nay quay bước
Nhà vua chưa nghỉ binh
Thục tối, sao thưa thớt
Mưa sông, đêm càng nhanh
Trăm vạn quân thâm nhập
Vũ trụ mong yên lành
Tư đồ lấy Yên, Triệu
Non sông cũ thái bình


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đất khách cứ vòng vo,
Gươm vua chưa ngưng cho.
Mưa sông đêm rơi lắm,
Sao Thục tối thấy mờ.
Đất vua sao nó chực,
Trăm ngàn nghe lẻn vô.
Tư đồ tới Yên, Triệu,
Thu lại đất nước ta.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thân khách đã lâu lòng vòng mãi
Chưa ngưng gươm vua mới trung hưng
Sao thưa đất Thục mung lung
Ban đêm lộp độp mưa sông nghe nhiều
Trăm vạn quân địch vào bờ cõi
Đất nhà vua bay hỡi lầm rồi
Tư đồ Yên Triệu tới nơi
Thu về đất cũ, yên vui thanh bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời