Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 11:08

暫如臨邑至鵲山湖亭奉懷李員外率爾成興

野亭逼湖水,
歇馬高林間。
鼉吼風奔浪,
魚跳日映山。
暫游阻詞伯,
卻望懷青關。
靄靄生雲霧,
唯應促駕還。

 

Tạm như Lâm Ấp chí Thước Sơn hồ đình phụng hoài Lý viên ngoại, suất nhĩ thành hứng

Dã đình bức hồ thuỷ,
Hiết mã cao lâm gian.
Đà hống phong bôn lãng,
Ngư khiêu nhật ánh sơn.
Tạm du trở từ bá,
Khước vọng hoài thanh quan.
Ải ải sinh vân vụ,
Duy ưng xúc giá hoàn.

 

Dịch nghĩa

Đình nơi thôn dã lấn cả nước dưới hồ,
Nghỉ ngơi chỗ rừng thâm u này.
Con vích gào, gió làm sóng lăn tăn,
Cá quẫy làm rõ bóng núi rực ánh trời dưới nước.
Tạm rong chơi thì cản trở việc thi văn của vị chủ trong làng thơ,
Nghĩ lại thì nhớ đến những giờ phút vui vẻ bên ông.
Mây mù kéo tới kia rồi,
Chỉ muốn quay về ngay lập tức thôi.


(Năm 745)

Lời dẫn: "Thước Sơn hồ tại Lịch thành đông môn ngoại" 鵲山湖在歷城東門外 (Hồ Thước Sơn tại ngoài cửa đông thành Lịch).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lấn nước hồ, đình chốn quê,
Nơi rừng rậm rạp chỗ về nghỉ ngơi.
Giải gào, gió dỡn sóng trôi,
Cá dãy, hình núi ánh trời dưới sông.
Rong chơi làm lỡ thi ông,
Nghĩ thì lại nhớ lúc cùng vui chơi.
Đen ngòm mây kéo tới nơi,
Chỉ mong sớm được trở lui về nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình thôn quê lấn ra hồ nước
Ngựa nghỉ ngơi phía trước rừng cao
Sóng xô cá sấu gầm kêu
Cá đâu quẫy động nắng chiều chiếu non
Tạm rong chơi cách ngăn thi chủ
Ngóng về ông lại nhớ ải xanh
Mây mù ngùn ngụt đang giăng
Muốn quay xe ngựa về phăng cho rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thôn dã nơi đình lấn nước hồ,
Nay về ngơi nghỉ rừng thâm u.
Vích gào hồ sóng lăn tăn gió,
Cá quẫy tạo nên non bóng trời.
Du ngoạn làm thơ văn trở ngại,
Phút giờ nhớ nghĩ lại vui chơi.
Kia rồi mây phủ đang dần tới,
Chỉ muốn quay về lập tức thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời