謝嚴中丞送青城山道士乳酒一瓶

山瓶乳酒下青雲,
氣味濃香幸見分。
鳴鞭走送憐漁父,
洗盞開嘗對馬軍。

 

Tạ Nghiêm trung thừa tống Thanh Thành sơn đạo sĩ nhũ tửu nhất bình

Sơn bình nhũ tửu há thanh vân,
Khí vị nùng hương hạnh kiến phân.
Minh tiên tẩu tống liên ngư phủ,
Tẩy trản khai thường đối mã quân.

 

Dịch nghĩa

Từ chốn mây xanh đi xuống núi mang một bình rượu sữa,
Mùi vị thật thơm ngon tôi hân hạnh được thấy chia phần cho mình.
Roi kêu vun vút chạy tới mang quà đưa tiễn vị đạo sĩ,
Rửa ly mà mở bình nếm thử ngay trước mặt anh tuỳ phái cưỡi ngựa đây.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Rời mây xanh, nách bình rượu quý,
May thấy chia, thơm ngát mùi vị.
Thương lão chài, vung roi chạy xa,
Trước lính ngựa, rửa chén nếm tí.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bình rượu núi Thanh Sơn đưa xuống,
Khí vị thơm nồng uống mấy ai?
Ngựa xe thương đến ông chài,
Chén lau, tôi uống trước người sai đưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ mây xanh mang bình rượu sữa
Mùi thơm ngon có cả phần tôi
Roi kêu tới tặng lão chài
Rửa ly nếm thử trước người lính đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời