將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其四

常苦沙崩損藥欄,
也從江檻落風湍。
新松恨不高千尺,
惡竹應須斬萬竿。
生理只憑黃閣老,
衰顏欲付紫金丹。
三年奔走空皮骨,
信有人間行路難。

 

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 4

Thường khổ sa băng tổn dược lan,
Dã tòng giang hạm lạc phong thoan.
Tân tùng hận bất cao thiên xích,
Ác trúc ưng tu trảm vạn can.
Sinh lý chỉ bằng hoàng các lão,
Suy nhan dục phó tử kim đan.
Tam niên bôn tẩu không bì cốt,
Tín hữu nhân gian hành lộ nan.

 

Dịch nghĩa

Thường bị vùi trên cát nên tốn thuốc thang nhiều,
Đành phó mặc con thuyền trên sông để gió cuốn đi thôi.
Cây tùng mới trồng ở nhà cỏ, tiếc nó không cao được ngàn thước,
Các cây trúc hoang kia chặt vạn cây mới quang đãng được.
Cái miếng ăn thì đã nhờ vào ông Nghiêm Vũ,
Còn thân thể yếu đuối thì trông vào viên thuốc tử kim vậy.
Ba năm qua mình lưu lạc trơ da với xương,
Thế mới tin rằng trong đời đường đi thật vất vả.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khổ vì cát lún, tốn thuốc hay,
Phó mặc con thuyền gió cuốn bay.
Thông non ý muốn cao ngàn thước,
Trúc dại lòng mong đốn vạn cây.
Ông hoàng các giúp cho cuộc sống,
Thuốc tử kim nhờ bổ thân gầy.
Ba năm đôn đáo người xơ xác,
Mới rõ đường đi gian khổ đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây thuốc lan khổ vì cát lở
Đã theo dòng và gió cuốn trôi
Thông vừa trồng chẳng tới trời
Trúc hoang chặt bỏ vừa rồi vạn cây
Cuộc sống dựa vào tay ông chủ
Vóc dáng suy giao phó kim đan
Trơ xương lưu lạc ba năm
Mới hay quả thực gian nan đường đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thường vùi dưới cát tốn thuốc thang,
Phó mặc thuyền sông gió cuốn phăng.
Tùng mới tiếc không ngàn thước lớn,
Trúc hoang chặt vạn cây mới quang.
Miếng ăn nhờ đến ông Nghiêm Vũ,
Thân yếu trông vào tử kim đan.
Lưu lạc ba năm người ốm đói,
Mới tin vất vả đường đời chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời