將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其二

處處青江帶白蘋,
故園猶得見殘春。
雪山斥候無兵馬,
錦裏逢迎有主人。
休怪兒童延俗客,
不教鵝鴨惱比鄰。
習池未覺風流盡,
況復荊州賞更新。

 

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 2

Xứ xứ thanh giang đới bạch tần,
Cố viên do đắc kiến tàn xuân.
Tuyết sơn xích hậu vô binh mã,
Cẩm lý phùng nghinh hữu chủ nhân.
Hưu quái nhi đồng diên tục khách,
Bất giao nga áp não tì lân.
Tập trì vị giác phong lưu tận,
Huống phục Kinh Châu thưởng cánh tân.

 

Dịch nghĩa

Nơi nơi sông trong có rau tần trắng,
Vườn cũ còn được thấy lúc xuân tàn.
Thám báo nơi núi Tuyết thấy không có ngựa, lính,
Nơi làng Cẩm đón tiếp có chủ nhân.
Không thấy lạ bọn trẻ dẫn đưa khách tục,
Chẳng khiến vịt ngỗng buồn vì tên hàng xóm hay giúp đỡ.
Ao quen chưa biết là cảnh sống văn minh chấm dứt,
Huống chi Kinh Châu lại có thêm cái mới.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông trong, tần trắng mọc khắp nơi,
Cuối xuân vườn cũ còn được coi.
Tuyết sơn do thám vùng không lính,
Cẩm lý chào mừng chủ có người.
Chẳng khiến lũ le gờm hàng xóm,
Thấy quen bày trẻ đón khách tồi.
Ao quen chưa thấy nền nếp bỏ,
Cái mới Kinh Châu lại tới rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp sông trong có rau tần trắng
Vườn cũ còn được ngóng xuân tàn
Không còn binh mã Tuyết san
Dân làng Cẩm đón chủ nhân mới về
Không thấy lạ trẻ đưa khách tục
Giữ vịt ngan không bực xóm giềng
Phong lưu chưa hết ao quen
Huống Kinh Châu lại hưởng tân tiến rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi nơi sông có nhiều rau tần,
Vườn cũ còn nhìn thấy cuối xuân.
Thám báo Tuyết non không ngựa, lính,
Nơi làng Cẩm đón có chủ nhân.
Thấy quen bọn trẻ đưa khách tục,
Chẳng khiến ngỗng le buồn xóm thân.
Chưa biết ao quen nên sống tốt,
Kinh Châu huống có cái thêm tân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời