將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其一

得歸茅屋赴成都,
直為文翁再剖符。
但使閭閻還揖讓,
敢論松竹久荒蕪。
魚知丙穴由來美,
酒憶郫筒不用酤。
五馬舊曾諳小徑,
幾回書劄待潛夫。

 

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 1

Đắc quy mao ốc phó Thành Đô,
Trực vị Văn ông tái phẫu phù.
Đãn sử lư diêm hoàn ấp nhượng,
Cảm luân tùng trúc cửu hoang vu.
Ngư tri Bính huyệt do lai mỹ,
Tửu ức Bì đồng bất dụng cô.
Ngũ mã cựu tằng am tiểu kính,
Kỷ hồi thư tráp đãi tiềm phu.

 

Dịch nghĩa

Tôi được trở về với căn nhà cỏ nơi Thành Đô,
Chính là nhờ Văn ông được lại bổ nhiệm.
Đã khiến cho nơi quê mùa mà được gọi cho ban chức tước,
Dám bàn về thông trúc (vườn tược) đã bỏ hoang phế lâu ngày.
Với cá, nếu biết nó từ hang núi Đại Bính là loại cá ngon rồi,
Về rượu nên nhớ khi nấu có ống trúc xứ Bì thì khỏi cần để qua đêm cho cô đặc lại.
Xe năm ngựa xưa từng quen đường hẻm,
Mấy thuở mà thùng thư lại đưa tới cho kẻ náu mình.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Được về nhà cỏ chốn Thành Đô,
Do việc Văn ông lại phái vô.
Gọi chốn quê mùa ban chức tước,
Lại bàn thông trúc bỏ hoang vu.
Cá từ hang Bính, cần chi nói,
Rượu gốc ống Bì, lọ phải cô.
Xe lớn đã từng quen lối hẹp,
Mấy đời lão hủ được văn thư!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được trở về Thành Đô nhà cỏ
Chính là nhờ tái bổ ông Văn
Khiến cho kẻ ruộng vinh thân
Dám bàn thông trúc hoang tàn đã lâu
Cá loại ngon ở sâu hang Bính
Rượu muốn ngon cất ống xứ Bì
Đường quê năm ngựa từng đi
Ẩn cư sớ tấu mấy khi được làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trở về nhà cỏ nơi Thành Đô,
Nghiêm Vũ chính nhờ bổ nhiệm vô.
Đã khiến quê mùa được chức tước,
Dám bàn vườn tược bỏ lâu xưa.
Cá từ hang Bính loại ngon nhất,
Rượu nấu xứ Bì thì khỏi cô (đặc).
Năm ngựa xe xưa quen lối hẻm,
Mấy khi thư tới nơi ẩn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời