Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 12:16

宿江邊閣

暝色延山徑,
高齋次水門。
薄雲巖際宿,
孤月浪中翻。
鸛鶴追飛靜,
豺狼得食喧。
不眠憂戰伐,
無力正乾坤。

 

Túc giang biên các

Minh sắc diên sơn kính,
Cao trai thứ thuỷ môn.
Bạc vân nham tế túc,
Cô nguyệt lãng trung phiên.
Quán hạc truy phi tĩnh,
Sài lang đắc thực huyên.
Bất miên ưu chiến phạt,
Vô lực chính càn khôn.

 

Dịch nghĩa

Con đường đi ven núi có sắc mờ mờ,
Cái phòng sách ngay gần nơi cửa sông.
Mây mỏng ngưng lại nơi đèo,
Và bóng trăng đơn côi trên sóng.
Chim hạc bay theo nhau lặng lẽ,
Cáo sói dành nhau ăn ồn ào.
Vì lo lắng đến giặc giã mà không ngủ được,
Không đủ tài để mà ra giữ yên đất nước.


(Năm 766)

Nguyên chú: "Tức hậu tây các" 即後西閣 (Tức gác phía tây lần sau).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng tối tràn đường núi
Lầu cao giáp cửa sông
Trên đèo màn khói đọng
Trong sóng mảnh trăng lồng
Theo bạn cò nhàn lắm
Tranh mồi sói ngậu không
Xoay trời không đủ sức
Lo giặc chỉ nằm mong


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đường quanh núi, tối khó trông,
Nhà cao ngay chỗ cửa sông đi vào.
Lưng đèo mây mỏng phủ bao,
Trăng côi, sóng bạc lao xao in hình.
Bay theo nhau, hạc lặng thinh,
Được ăn, chồn sói giành tranh ồn ào.
Giặc, lo chẳng ngủ được nào,
Không tài giúp nước làm sao thanh bình!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường núi bóng tối phủ,
Phòng sách ngay cửa sông.
Lưng đèo mây mỏng tụ,
Trên sóng mảnh trăng trong.
Im lặng bay, quán hạc,
Ồn ào ăn, sài lang.
Lo giặc chẳng ngủ nổi,
Chống trời, nào có công!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường ven non sắc chiều chạng vạng
Nhà có lầu nhìn xuống cửa sông
Mây thưa vách núi tạm dừng
Trăng in trên sóng vỡ từng mảnh con
Quán và hạc bay chung lặng lẽ
Sói và chồn ầm ỹ giành ăn
Nằm suông chiến sự băn khoăn
Tài năng không đủ xoay vần càn khôn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đi ven núi sắc mờ mờ,
Nơi cửa sông gần một gác thơ.
Mây mỏng nơi đèo ngưng tụ lại,
Bóng trăng trên sóng đơn côi mờ.
Theo nhau chim hạc bay lặng lẽ,
Dành nhau cáo sói ăn ồn ào.
Vì lo giặc giã mà không ngủ,
Giữ yên bờ cõi chẳng tài cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời