Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:14

宿贊公房

杖錫何來此,
秋風已颯然。
雨荒深院菊,
霜倒半池蓮。
放逐寧違性,
虛空不離禪。
相逢成夜宿,
隴月向人圓。

 

Túc Tán công phòng

Trượng tích hà lai thử,
Thu phong dĩ táp nhiên.
Vũ hoang thâm viện cúc,
Sương đảo bán trì liên.
Phóng trục ninh vi tính,
Hư không bất ly thiền.
Tương phùng thành dạ túc,
Lũng nguyệt hướng nhân viên.

 

Dịch nghĩa

Cái gậy lách cách sao lại đến chỗ này,
Gió thu đã thổi rát rồi.
Mưa lên đám cúc hoang sau viện,
Mưa lật cây sen trong ao bán nguyệt,
Bị chuyển đổi há phạm tới tính người,
Nơi trống rỗng không rời tu hành.
Gặp nhau nên ở qua đêm,
Trăng nơi bãi nhắm vào người mà tròn.


(Năm 759)

Lời tự: "Kinh trung Đại Vân tự chủ trích thử an trí" 京中大雲寺主謫此安置 (Ông trụ trì chùa Đại Vân trong Kinh bị chuyển tới an trí nơi này).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi đây sao gậy tới ,
Gió thu thổi triền miên.
Sen trong ao, sương lật,
Cúc sau vườn, mưa tràn.
Ruồng rẫy chẳng hại nết,
Hư không chẳng rời thiền,
Chiếu người, tròn trăng bãi,
Gặp nhau cùng qua đêm,

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Vì sao sư cụ tới đây?
Gió thu hiu hắt, chốn này tịch liêu.
Mưa dồn, cúc viện quạnh hiu,
Sương rơi sen ở nửa ao héo rồi.
Tịnh ta vậy, đuổi đày cũng vậy,
Đạo thiền không một mảy đổi thay.
Gặp nhau đêm nghỉ chốn này,
Vầng trăng tròn trặn chiếu đầy thế gian.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới chốn này ông vì sao vậy?
Gió thu đang nổi dậy ào ào
Mưa rơi trên cúc viện sau
Sương mờ bao phủ nửa ao sen tàn
Bị chuyển đổi đành rằng đời phạm
Nhưng lẽ thiền coi chẳng có chi
Gặp nhau đêm nghỉ một khi
Trăng tròn trên lũng chiếu vì hai ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gậy sao lại đến nơi đây,
Gió thu đã thổi rát ngay mặt rồi.
Mưa lên đám cúc bời rời,
Trong ao bán nguyệt mưa dời cây sen,
Tính người đổi phạm thói quen,
Ở nơi trống rỗng không quên tu hành.
Gặp nhau nên ở năm canh,
Trăng nơi bãi nhắm người thanh mà tròn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời