Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 20:24

宿白沙驛-初過湖南五里

水宿仍餘照,
人煙復此亭。
驛邊沙舊白,
湖外草新青。
萬象皆春氣,
孤槎自客星。
隨波無限月,
的的近南溟。

 

Túc Bạch Sa dịch - Sơ quá Hồ Nam ngũ lý

Thuỷ túc nhưng dư chiếu,
Nhân yên phục thử đình.
Dịch biên sa cựu bạch,
Hồ ngoại thảo tân thanh,
Vạn tượng giai xuân khí.
Cô tra tự khách tinh.
Tuỳ ba vô hạn nguyệt,
Đích đích cận nam minh.

 

Dịch nghĩa

Ở dưới nước nhưng còn sáng rõ,
Khói người trở lại với cái đình này.
Bên trạm cát vẫn trắng như xưa,
Ngoài hồ thì cỏ mới xanh.
Mọi cảnh đều có hơi xuân,
Nhưng cái bè cô đơn tự nó là một ngôi sao lạ.
Theo sóng có đầy rẫy trăng,
Rõ ràng là gần với biển rộng.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng tàn nhìn mặt nước
Người, khói xúm quanh đình
Bên trạm cát thường trắng
Ngoài hồ cỏ mới xanh
Cảnh xuân tươi hớn hở
Bè khách lạc lênh đênh
Theo sóng trăng vô hạn
Lần qua bể rộng thênh


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dưới nước bóng còn rạng,
Khói người lại với đình.
Bên trạm cát vẫn trắng,
Ngoài hồ cỏ mới xanh.
Cảnh vật hơi xuân đượm,
Thuyền lẻ, lạc hành tinh.
Theo sóng trăng đầy rẫy,
Gần biển nam rành rành!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chìm trong nước vẫn rạng ngời,
Khói người lại với đình mờ sương rơi.
Trạm bên cát trắng như xưa,
Ngoài hồ thì cỏ xanh thưa mướt màu.
Hơi xuân mọi cảnh nhập vào,
Bè kia đơn lẻ khác nào ngôi sao.
Sóng mang đầy rẫy trăng vào,
Rõ ràng biển rộng trời cao gần kề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở trên sông nhưng còn sáng rõ
Khói bếp nay đã trở lại đình
Cát bên trạm vẫn trắng tinh
Ngoài hồ thì cỏ mới xanh mượt mà
Hơi xuân đượm bao la cảnh vật
Bè cô đơn coi rất giống sao
Sóng xô trăng vỡ biết bao
Rõ ràng gần với ngõ vào Biển Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời