Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 20:24

宿白沙驛-初過湖南五里

水宿仍餘照,
人煙復此亭。
驛邊沙舊白,
湖外草新青。
萬象皆春氣,
孤槎自客星。
隨波無限月,
的的近南溟。

 

Túc Bạch Sa dịch - Sơ quá Hồ Nam ngũ lý

Thuỷ túc nhưng dư chiếu,
Nhân yên phục thử đình.
Dịch biên sa cựu bạch,
Hồ ngoại thảo tân thanh,
Vạn tượng giai xuân khí.
Cô tra tự khách tinh.
Tuỳ ba vô hạn nguyệt,
Đích đích cận nam minh.

 

Dịch nghĩa

Ở dưới nước nhưng còn sáng rõ,
Khói người trở lại với cái đình này.
Bên trạm cát vẫn trắng như xưa,
Ngoài hồ thì cỏ mới xanh.
Mọi cảnh đều có hơi xuân,
Nhưng cái bè cô đơn tự nó là một ngôi sao lạ.
Theo sóng có đầy rẫy trăng,
Rõ ràng là gần với biển rộng.


(Năm 769)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng tàn nhìn mặt nước
Người, khói xúm quanh đình
Bên trạm cát thường trắng
Ngoài hồ cỏ mới xanh
Cảnh xuân tươi hớn hở
Bè khách lạc lênh đênh
Theo sóng trăng vô hạn
Lần qua bể rộng thênh


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dưới nước bóng còn rạng,
Khói người lại với đình.
Bên trạm cát vẫn trắng,
Ngoài hồ cỏ mới xanh.
Cảnh vật hơi xuân đượm,
Thuyền lẻ, lạc hành tinh.
Theo sóng trăng đầy rẫy,
Gần biển nam rành rành!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời