Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 07:18

從人覓小胡孫許寄

人說南州路,
山猿樹樹懸。
舉家聞共愛,
為寄小如拳。
預哂愁胡面,
何調見馬鞭。
許求聰慧者,
童稚捧應癲。

 

Tòng nhân mịch tiểu hồ tôn hứa ký

Nhân thuyết Nam Châu lộ,
Sơn viên thụ thụ huyền.
Cử gia văn cộng ái,
Vi kí tiểu như quyền.
Dự sẩn sầu Hồ diện
Hà điều kiến mã tiên.
Hứa cầu thông tuệ giả,
Đồng trĩ phủng ứng điên.

 

Dịch nghĩa

Người ta nói rằng trên đường tới Nam Châu,
Khỉ núi cứ leo chuyền từ cây này sang cây khác.
Cả nhà nghe thế đều ham thích,
Muốn nuôi con cỡ bằng nắm tay.
Trông thấy cái mặt rầu rầu là đã muốn cười rồi,
Việc gì mà phải dùng đến roi vọt.
Mong chọn lấy con trông kháu khỉnh,
Lũ trẻ ôm mừng như điên.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường Nam châu, người nói,
Chật cây đàn khỉ ngồi.
Cả nhà nghe đều thích,
Cỡ nắm tay, về nuôi.
Muốn cười, mặt bị sị,
Cần gì dùng tới roi.
Mong được con thông tuệ,
Lũ trẻ nựng quá vui.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ta nói tới đường Nam Châu,
Khỉ núi leo trèo chuyền với nhau.
Nghe thế cả nhà đều thích thú,
Muốn nuôi con khỉ cỡ nắm tay.
Rầu rầu trông mặt buồn cười thật,
Dùng đến việc gì roi vọt đâu.
Mong chọn lấy con trông kháu khỉnh,
Ôm mừng lũ trẻ cười vui lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe người nói Nam Châu đường tới
Cây sang cây vượn núi leo lan
Cả nhà nghe thế đều ham
Muốn nuôi con nhỏ cỡ bằng nắm tay
Vẻ rầu rĩ cười ngay cái mặt
Đâu cần chi roi vọt răn đe
Chọn con ngộ nghĩnh le te
Nựng ôm lũ trẻ reo hò như điên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời