Nghe nói xuôi nam mua ngựa tốt,
Chẳng kể số lượng, đủ quân nhu.
Quân đoàn Tương Dương, tính vốn dễ,
Chủ tướng tính toán khó khăn lo.
Chỉ nhận khoẻ mạnh mang nổi giáp,
Vì theo chiến đấu cần long câu.
Nay vùng tây bắc, loạn giặc Hồ,
Ngựa quí hết nhẵn, chẳng còn đâu
Long môi thuần giống ở đế đô,
Con cháu đứt gốc chốn ngoại ô.
Chẳng vì việc quân, dự bị chiến,
Ông há vất vả vượt sông hồ.
Sông hồ ngựa thồ trông tiều tuỵ,
Áo mũ xênh xang quan cưỡi lừa.
Ông Lương, phú quý bản thân lơ,
Hiệu lệnh rõ ràng, dân an cư.
Lính tráng tử trận, tiền cấp phát,
Không hề phung phí của nhà kho.
Nhằm đem báo chúa, tấc lòng son,
Chí đuổi Tây Nhung, lui bắc Địch.
Lưới quây đàn ngựa, số ngựa nhiều,
Chí nhằm rong ruổi, trả kim ngạch.
Ngài Lưu vai sứ rất trong sạch,
Tới tận trời cao tài hiển hách.
Ông già Đỗ Lăng thu cột thuyền
Đang bệnh gặp nhau Trường Sa dịch.
Tay mang hoa cúc hái bên đường,
Chải sơ tóc bạc nậm rượu sách.
Chín châu chinh chiến những tràn lan,
Trùng dương biệt ly than ba lần.
Trước khách nâng ly cố nín khóc,
Anh chẳng hay già này lòng nát tan.

tửu tận tình do tại