積草嶺

連峰積長陰,
白日遞隱見。
颼颼林響交,
慘慘石狀變。
山分積草嶺,
路異明水縣。
旅泊吾道窮,
衰年歲時倦。
卜居尚百里,
休駕投諸彥。
邑有佳主人,
情如已會面。
來書語絕妙,
遠客驚深眷。
食蕨不願餘,
茅茨眼中見。

 

Tích Thảo lĩnh

Liên phong tích trường âm,
Bạch nhật đệ ẩn hiện.
Sưu sưu lâm hưởng giao,
Thảm thảm thạch trạng biến.
Sơn phân Tích Thảo lĩnh,
Lộ dị Minh Thuỷ huyện.
Lữ bạc ngô đạo cùng,
Suy niên tuế thời quyện.
Bốc cư thượng bách lý,
Hưu giá đầu chư ngạn.
Ấp hữu giai chủ nhân,
Tình như dĩ hội diện.
Lai thư ngữ tuyệt diệu,
Viễn khách kinh thâm quyến.
Thực quyết bất nguyện dư,
Mao tì nhãn trung kiến.

 

Dịch nghĩa

Các đỉnh núi liền nhau tạo thành một bóng mát dài,
Mặt trời lúc hiện lúc khuất.
Rì rào tiếng rừng ru,
Vun vút dáng đá thay đổi.
Núi chia đỉnh Tích Thảo,
Đường ranh với huyện Minh Thuỷ.
Đậu thuyền nơi chốn lạ là chỗ đường cùng của ta,
Vào tuổi già, tháng ngày mệt mỏi.
Đi tới chỗ định ở còn đến cả trăm dặm,
Dừng xe trông nhờ các bạn bè.
Ấp đó có những người chủ tốt bụng,
Đối sử như đã từng gặp gỡ rồi.
Viết thư lời thăm hỏi ân cần,
Khách từ xa tới thấy ngại về việc tốt bụng.
Sẽ ăn rau dền không bỏ thừa một cọng,
Căn nhà lá như hiện ra trước mắt kia.


(Năm 759)

Lời tự: "Đồng Cốc huyện giới" 同谷縣界 (Ranh giới với huyện Đồng Cốc).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dãy núi tạo bóng dài,
Mặt trời thấp thoáng soi.
Núi thay hình thoăn thoắt,
Rừng vang tiếng thóp thoi.
Tích Thảo núi chia cách,
Minh Thuỷ đường rạch đôi.
Nơi dường kẹt, thuyền đậu,
Lúc mệt mỏi, năm sui.
Chỗ ở còn trăm dặm,
Dừng xe, nhờ các ngài.
Ấp có người tốt bụng,
Đãi như từng gặp rồi.
Khách xa ngại nhờ vả,
Thư viết, thắm thiết lời.
Ăn rau không bỏ phí,
Nhà lá trước mắt coi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi liền nhau kéo dài bóng mát
Mặt trời khi hiện lúc mây che
Rì rào tiếng lá rừng nghe
Thảm thê dáng đá lắm bề đổi thay
Núi chia ra ngọn này Tích Thảo
Sát đường ranh Minh Thuỷ huyện xa
Định cư chỗ tận của ta
Tháng ngày mệt mỏi tuổi già ốm đau
Tới chỗ định còn đâu trăm dặm
Dừng xe mong nhờ tạm đỡ đần
Chủ nhà tốt bụng ân cần
Tình thân như đã có lần gặp nhau
Thư tới có nhiều câu tuyệt diệu
Tình thâm làm khách biểu ngạc nhiên
Nguyện ăn không bỏ rau dền
Mái tranh trước mắt như liền hiện ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời