Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 23:59

西山其二三

子弟猶深入,
關城未解圍。
蠶崖鐵馬瘦,
灌口米船稀。
辯士安邊策,
元戎決勝威。
今朝烏鵲喜,
欲報凱歌歸。

 

Tây sơn kỳ 3

Tử đệ do thâm nhập,
Quan thành vị giải vi.
Tàm Nhai thiết mã sấu,
Quán Khẩu mễ thuyền hi.
Biện sĩ an biên sách,
Nguyên nhung quyết thắng uy.
Kim triêu ô thước hỉ,
Dục báo khải ca quy.

 

Dịch nghĩa

Binh sĩ đã tới rồi được rồi,
Mà thành ải chưa giải vây xong.
Tàm Nhai ngựa sắt chiến gày gò,
Quán Khẩu thuyền chở thóc ít qua lại.
Ban tham mưu đề ra kế bình định,
Vị chỉ huy quyết một lòng chiến đấu.
Chiều nay chim ô thước vui vẻ,
Như muốn báo tin thắng trận gửi về.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Binh sĩ đã chuyển tới,
Thành ải chưa giải vây.
Quán Khẩu thuyền lúa ít,
Tàm Nhai ngựa chiến gầy.
Tham mưu bày chiến thuật,
Chỉ huy quyết ra tay.
Chiều nay chim thước nhộn,
Tin thắng báo về đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con em đã vào sâu đất địch
Mà thành quan chưa được giải vây
Tàm Nhai ngựa sắt nên gầy
Thuyền lương Quán Khẩu lúc này lưa thưa
Kẻ mưu sĩ viết ra sách lược
Tướng quân uy tín quyết chiến trường
Sáng nay chim thước vui mừng
Báo tin chiến thắng quân đang khải hoàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời