Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 04:34

賓至

幽棲地僻經過少,
老病人扶再拜難。
豈有文章驚海內,
漫勞車馬駐江乾。
竟日淹留佳客坐,
百年粗糲腐儒餐。
不嫌野外無供給,
乘興還來看藥欗。

 

Tân chí

U thê địa tích kinh quá thiểu,
Lão bệnh nhân phù tái bái nan.
Khởi hữu văn chương kinh hải nội,
Mạn lao xa mã trú giang can.
Cánh nhật yêm lưu giai khách toạ,
Bách niên thô lệ hủ nho xan.
Bất hiềm dã ngoại vô cung cấp,
Thừa hứng hoàn lai khán dược lan.

 

Dịch nghĩa

Chỗ ở u tịch hẻo lánh, ít người qua lại
Đã già bệnh phải có người nâng nên đáp lễ khó khăn
Há vì có tiếng văn chương trong vùng
Mà khiến cho ngựa xe phải vất vả tới ven sông này
Suốt ngày cùng khách quý đàm đạo
Bữa ăn của nhà nho tồi ngày chỉ có cơm gạo đỏ thô sơ
Không chê xứ quê mùa không có món gì cung ứng
Lại còn có hứng thú đến xem chỗ trồng cây thuốc


Bài này được làm năm 760 khi ở Thành Đô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Náu nơi hẻo lánh thân già bệnh,
Phải vịn người đi, khó vái mừng.
Há có văn chương kinh cả nước,
Nhọc cho xe ngựa đỗ bờ sông.
Suốt cả ngày cầm trang sách quý,
Trọn đời cơm hẩm thứ đồ ngông.
Cảnh quê chớ nệ không gì thú,
Vui bước ra xem thuốc mấy vồng.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ở nơi hiu quạnh, thưa qua lại,
Già bệnh người nâng, ngại đón mời.
Há phải văn chương thiện hạ sợ,
Làm cho trên bến ngựa tàn hơi.
Ngồi nhàn khách quý qua ngày trọn,
Cơm hẩm nhà nho suốt cả đời.
Chớ ngại ngoài đồng chợ búa khó,
Hứng lên về ngắm thuốc đang phơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nơi thanh vắng, ít ai qua,
Bệnh, già, phải đỡ, khách, ta khó chào,
Văn chương kinh động được sao?
Mà phiền xe ngựa ra vào bến sông.
Suốt ngày, khách quý chuyện cùng,
Trăm năm, cơm nước chỉ dùng gạo thô.
Chẳng hiềm quê kệch, đơn sơ,
Thuốc trồng, còn đến bên bờ đứng coi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ở chốn đìu hiu, qua lại ít,
Lão bệnh, người dìu, ngại đón chào.
Có phải văn chương người biết đến,
Thế nên xe ngựa, bến sông vào.
Khách quý ngồi chơi qua suốt buổi,
Nho nghèo đãi bữa gạo hôi sao.
Chẳng nề ngoài ruộng không cung cấp,
Hứng lên về ngó thuốc trên sào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xóm u tịch vắng hoe người qua lại
Bệnh lại già đáp lễ thật khó khăn
Cũng hiềm vì có đôi chút thơ văn
Làm xe, ngựa tới ven sông vất vả
Suốt ngày cùng khách đàm đạo đã
Cơm hủ nho chỉ gạo đỏ đãi đằng
Chẳng nề hà xóm nghèo chẳng gì ăn
Khách cao hứng còn vào thăm giàn thuốc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời