Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 07:09

佐還山後寄其三

幾道泉澆圃,
交橫落慢坡。
葳蕤秋葉少,
隱映野雲多。
隔沼連香芰,
通林帶女蘿。
甚聞霜薤白,
重惠意如何。

 

Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 3

Kỷ đạo tuyền kiêu phố,
Giao hoành lạc mạn pha.
Uy di thu diệp thiểu,
Ẩn ánh dã vân đa.
Cách chiểu liên hương kỹ,
Thông lâm đới nữ la.
Thậm văn sương giới bạch,
Trọng huệ ý như hà.

 

Dịch nghĩa

Lối nào suối tưới vườn,
Ngang dọc đi vào trong bờ xa.
Xác xơ lá mùa thu ít oi,
Le lói mây nơi ruộng nhiều.
Cách ao là liền với khóm cần nước,
Vào tận rừng là bụi dây leo.
Nghe chừng sương nơi cây hẹ mà trắng,
Không biết làm sao để thu hoạch được tốt.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lối nào suối tưới vườn,
Bờ quanh cứ chảy loạn.
Xác xơ ít lá thu,
Lấp loáng mây ruộng lắm.
Cách ao, khóm cần liền,
Xuyên rừng, dây leo bám.
Sương hẹ trắng, nghe đâu,
Lợi nhiều như dự đoán.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước tưới vườn lối nào ra suối
Đi loanh quanh đưa tới sườn non
Lá mùa thu ít, héo hon
Mây nhiều le lói bay trên ruộng đồng
Cách ao nghe ngát hương củ ấu
Thông với rừng là bụi dây leo
Thấy nơi luống kiệu sương nhiều
Làm sao thu hoạch tối ưu bây giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lối nào vào suối tưới vườn,
Đi vào ngang dọc trong đường bờ khơi.
Lá mùa thu xác xơ rơi,
Ruộng nhiều le lói mây nơi non ngàn.
Cách ao liền với khóm cần,
Suốt rừng là bụi đa phần dây leo.
Sương nơi hẹ trắng chừng nghe,
Làm sao thu hoạch được keo tốt lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời