15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 10:57

所思

苦憶荊州醉司馬,
謫官樽酒定常開。
九江日落醒何處?
一柱觀頭眠幾回。
可憐懷抱向人盡,
欲問平安無使來。
故憑錦水將雙淚,
好過瞿塘灩預堆。

 

Sở tư

Khổ ức Kinh Châu tuý tư mã,
Trích quan tôn tửu định thường khai.
Cửu giang nhật lạc tỉnh hà xứ?
Nhất Trụ quán đầu miên kỷ hồi.
Khả liên hoài bão hướng nhân tận,
Dục vấn bình an vô sứ lai.
Cố bằng cẩm thuỷ tương song lệ,
Hảo quá Cù Đường, Diễm Dự đôi.

 

Dịch nghĩa

Nhớ vô cùng, quan tư mã Kinh Châu hay say sưa kia,
Bị đổi đến nơi đó chắc vẫn còn nghiêng chai hoài.
Nơi Cửu giang vào lúc cuối ngày, ông say nằm nơi nào,
Tại quán Nhất Trụ mấy lần ngủ rồi?
Thương cho nỗi lòng muốn tỏ hết biết cùng ai,
Muốn hỏi thăm tin tức thì không có người tới.
Vì thế nên nhờ sông Cẩm thuỷ chở hai hàng lệ,
Qua thoát được thác Cù Đường với gò Diễm Dự.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bạn rượu châu Kinh nhớ, nhớ ghê
Truất quan, chè chén, chắc li bì
Chín sông bóng xế, nằm đâu đó
Một cột chùa xưa, tỉnh mấy khi?
Uất ức, thương thầm nào kẻ hiểu
Thăm nom muốn nhắn chẳng ai về
Cù Đường, Diễm Dự qua chưa dễ
Nhờ cậy sông đưa hộ lệ đi


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tư mã Kinh Châu nhớ bợm say,
Ly men vẫn chuốc, kiếp quan đày.
Quán xưa Nhất Trụ bao lần ngủ,
Trời tối Cửu giang chốn lăn quay?
Tin thăm muốn nhắn, không người chuyển,
U uẩn riêng tình chẳng kẻ hay.
Vượt thác Cù Đường, gò Diễm Dự,
Nhờ sông Cẩm chở lệ hàng hai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ tư mã Kinh Châu nát rượu
Nơi lưu đày ăn nhậu ào ào
Chín sông tỉnh rượu nơi nào?
Đầu Nhất trụ quán ngủ bao nhiêu lần?
Thương nỗi lòng người thân tỏ hết
Muốn hỏi thăm tin tức không ai
Nhờ dòng sông Cẩm lệ đôi
Cù Đường, Diễm Dự êm xuôi mong cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời