初冬

垂老戎衣窄,
歸休寒色深。
漁舟上急水,
獵火著高林。
日有習池醉,
愁來梁甫吟。
幹戈未偃息,
出處遂何心。

 

Sơ đông

Thuỳ lão nhung y trách,
Quy hưu hàn sắc thâm.
Ngư chu thượng cấp thuỷ,
Liệp hoả trước cao lâm.
Nhật hữu tập trì tuý,
Sầu lai "Lương phủ ngâm".
Can qua vị yển tức,
Xuất xử toại hà tâm.

 

Dịch nghĩa

Tới già áo trận rách,
Về nghỉ vẻ lạnh càng căm.
Ghe chài trên nước xoáy,
Lửa săn rực rừng cao.
Ngày có thói quen say bên ao,
Thu về thì ngâm thơ "Lương phủ".
Chiến tranh chưa chấm dứt,
Ra làm quan hay đi ẩn, thoả lòng nào?


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Già đến, áo võ chật
Về nghỉ, khí lạnh dần
Thuyền chài chèo nước gấp
Rừng lập loè lửa săn
Ngày bên hồ uống rượu
Buồn ca “Lương phủ ngâm”
Can qua còn chưa dứt
Xuất, xử lòng băn khoăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tới già áo trận rách,
Về nghỉ rét càng căm.
Ghe chài trên nước xoáy,
Rừng cao rực lửa săn.
Ngày quen bên ao sỉn,
"Lương phủ", thu tới ngâm.
Chiến tranh chưa chấm dứt,
Xuất, xử lối nào hơn?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi về già chiến y chật chội
Khí lạnh càng tăng bội khi hưu
Ghe chài nước xoáy lêu bêu
Lửa săn rực sáng rừng cao mịt mù
Ngày có thói bên ao say ngủ
Khi buồn ngâm “Lương phủ” tiêu dao
Vẫn chưa chấn dứt binh đao
Làm quan, ở ẩn lối nào chọn đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời