歸燕

不獨避霜雪,
其如儔侶稀。
四時無失序,
八月自知歸。
春色豈相訪,
眾雛還識機。
故巢儻未毀,
會傍主人飛。

 

Quy yến

Bất độc tị sương tuyết,
Kỳ như trù lữ hi.
Tứ thì cô thất tự,
Bát nguyệt tự tri quy.
Xuân sắc khởi tương phỏng,
Chúng sồ hoàn thức ky (cơ).
Cố sào thảng vị huỷ,
Hội bạng chủ nhân phi.

 

Dịch nghĩa

Không phải một mình tránh tuyết sương,
Mà sao lại ít bè bạn thế.
Bốn mùa không sai sót,
Tháng tám tự biết lúc trở về.
Sắc xuân há có hỏi thăm đến,
Lũ con lại biết cách sống.
Nếu mà tổ cũ chưa bị phá,
Thì lại bay bám vào chủ nhà.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trốn tuyết đâu chỉ một,
Mà sao ít bạn bè.
Bốn mùa không lỡ dịp,
Tháng tám tự biết về.
Sắc xuân há hỏi đến,
Lũ con sớm học nghề.
Tổ cũ nếu chưa phá,
Chủ nhân lại xin che.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Về đâu phải chỉ vì sương tuyết,
Bạn bè ta thưa thớt quá rồi.
Bốn mùa, thứ tự của trời,
Đã sang tháng tám, về thôi cũng đành!
Hỏi sắc xuân đã thành vô hiệu,
Lũ chim non còn hiểu lẽ trời.
Tổ xưa còn đó chim ơi,
Chim về bên chủ trọn đời chim bay.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không phải chỉ vì lìa sương tuyết
Mà còn vì bạn thiết vắng dần
Bốn mùa thứ tự xoay vần
Bây giờ tháng tám rất cần phải đi
Sắc xuân mơ tưởng làm chi
Lũ chim non cũng giác tri cuộc đời
Chốn xưa tổ cũ thử coi
Nếu còn hãy tới bên người chủ xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không phải một mình tránh tuyết sương,
Mà sao bè bạn ít còn vương,
Bốn mùa không một lần sai sót,
Tháng tám tự hay lúc lui vườn.
Xuân sắc há cần thăm hỏi đến,
Lũ con biết cách sống như thường.
Nếu mà tổ cũ còn chưa phá,
Thì bám bay vào nhà chủ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời