Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2014 21:55

倦夜

竹涼侵臥內,
野月滿庭隅。
重露成涓滴,
稀星乍有無。
暗飛螢自照,
水宿鳥相呼。
萬事干戈裏,
空悲清夜徂。

 

Quyển dạ

Trúc lương xâm ngoạ nội,
Dã nguyệt mãn đình ngung.
Trọng lộ thành quyên trích,
Hy tinh sạ hữu vô.
Ám phi huỳnh tự chiếu,
Thuỷ túc điểu tương hô.
Vạn sự can qua lý,
Không bi thanh dạ tồ.

 

Dịch nghĩa

Ngồi bên trong mà cảm thấy cái mát của trúc thổi vào,
Trăng đồng trải đầy góc sân.
Sương đọng thành giọt,
Trời ít sao trông trong quang.
Đom đóm bay lập loè, trong bóng đêm,
Và chim kêu nghe được từ dưới vũng nước.
Tất cả đều trong cảnh chinh chiến,
Buồn đến chết được trong đêm thanh vắng này.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Hơi trúc mát buồng ngủ
Ánh trăng đầy góc sân
Sao thưa khi ẩn hiện
Sương nặng giọt lăn phăn
Nằm nước, chim kêu bạn
Bay đêm, đóm rọi thân
Đêm lành hoài phí cả
Muôn việc buổi gian chuân


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trúc đưa gió mát vào phòng,
Góc sân đầy ánh trăng đồng lả lơi.
Sương gom thành giọt nhẹ rơi,
Đêm sao ít ỏi như trời trống không.
Đóm bay trong tối mênh mông,
Loài chim ở nước, bên sông kêu hoài.
Chiến tranh, vạn sự chẳng ngoài,
Đêm không thanh vắng giết ai vì buồn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió trúc luồn vào phòng,
Góc sân đầy trăng đồng.
Sương nặng thành từng hạt,
Sao thưa, trời như không.
Đóm lập loè trong tối,
Chim lao sao dưới sông.
Mọi sự nhuốm máu lửa,
Đêm thanh càng đau lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hơi trúc lạnh thấm vào phòng ngủ
Ánh trăng quê chiếu tỏ sân vuông
Sương nhiều thành hạt con con
Sao thưa có lúc rõ nom lúc mờ
Trong bóng tối lập loè đom đóm
Tiếng gọi nhau trong xóm le le
Nơi nơi chinh chiến còn ghê
Thương suông những kẻ đi về trong đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời