Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/01/2010 21:45

官池春雁其二

青春欲盡急還鄉,
紫塞寧論尚有霜。
翅在雲天終不遠,
力微矰繳絕須防。

 

Quan Trì xuân nhạn kỳ 2

Thanh xuân dục tận cấp hoàn hương,
Tử tái ninh luân (luận) thượng hữu sương.
Sí tại vân thiên chung bất viễn,
Lực vi tăng chước tuyệt tu phòng.

 

Dịch nghĩa

Xuân xanh muốn hết mau về làng gấp,
Nơi biên gìới rực đỏ kia chớ bàn chuyện hãy còn sương.
Cánh tại mây trời cuối cùng không có đi xa được,
Vì sức yếu muốn cục cựa phải nên phòng bị cẩn thận.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Xuân xanh muốn hết vội về quê
Biên giới Nhạn Môn sương phủ che
Cánh vỗ trời mây xa chẳng mấy
Lưu tâm tên đạn nhớ phòng, dè


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xuân xanh sắp hết gấp về làng,
Ải đỏ bàn chi chuyện có sương.
Cánh tại mây trời không cất nổi,
Sức mòn mưu tính phải coi chừng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân muốn hết mau về làng gấp
Ải thà bàn chuyện lớp dày sương
Lên mây cánh chẳng đảm đương
Sức hèn nên phải đề phòng đạn tên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời