Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 21:47

觀安西兵過赴關中待命其二

奇兵不在眾,
萬馬救中原。
談笑無河北,
心肝奉至尊。
孤雲隨殺氣,
飛鳥避轅門。
竟日留歡樂,
城池未覺喧。

 

Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2

Kỳ binh bất tại chúng,
Vạn mã cứu trung nguyên.
Đàm tiếu vô Hà Bắc,
Tâm can phụng chí tôn.
Cô vân tuỳ sát khí,
Phi điểu tị viên môn.
Cánh nhật lưu hoan nhạc,
Thành trì vị giác huyên.

 

Dịch nghĩa

Đoàn quân giỏi không phải vì nhờ số lượng,
Vạn con ngựa cứu vãn trung nguyên.
Vùng Hà Bắc không chớt nhả,
Dốc một lòng thờ phụng nhà vua.
Đám mây lẻ theo bầu không khí chết chóc mà tới,
Chim bay cứ tránh cổng trại quân.
Ngày nào đó sẽ có tiếng nhạc liên hoan,
Vì thành trì này chưa được hưởng cái vị vui nhộn.


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lính đông chưa chắc giỏi,
Vạn ngựa cứu trung nguyên.
Hà Bắc không đùa cợt,
Gan ruột thờ chí tôn.
Mây lẻ theo chiến trận,
Chim bay tránh trại quân.
Ngày nào nhạc vui nổi,
Thành trì chưa hề ồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Quân không đông bất ngờ vẫn thắng,
Vạn ngựa hay cứu đặng Trung Nguyên.
Trong nói cười coi Hà Bắc như yên,
Đem tâm khảm quyết đền ơn thiên tử.
Đám mây cói mang theo sát khí,
Chim dù bay, tránh né cửa viên môn.
Nếu suốt ngày lo tiêu khiển giải buồn,
Sao biết được thành trì còn náo loạn?


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đánh bất ngờ chẳng quân đông đảo
Vạn kỵ binh cứu vãn Trung Nguyên
Đừng đùa Hà Bắc hết phiền
Dốc lòng thờ phụng vua trên chín tầng
Đám mây lẻ theo luồng sát khí
Chim lượn bay tránh kế trại binh
Suốt ngày nghe nhạc xập xình
Trong thành chưa hưởng âm thanh ồn ào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân giỏi không nhờ ở số đông,
Kỵ binh một vạn cứu trung nguyên.
Không nên chớt nhả vùng Hà Bắc,
Một dạ dốc thờ phụng bậc hiền.
Mây lẻ bám theo trời sát khí,
Chim bay cứ tránh trại quân tiền.
Liên hoan sẽ có vang ca nhạc,
Chưa được cả thành hưởng thú riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời