Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 21:42

觀安西兵過赴關中待命其一

西鎮富精銳,
摧鋒皆絕倫。
還聞就士卒,
足以靜風塵。
老馬夜知道,
蒼鷹秋著人。
臨危經久戰,
用意使如神。

 

Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1

Tây trấn phú tinh nhuệ,
Tồi phong giai tuyệt luân.
Hoàn văn tựu sĩ tốt,
Túc dĩ tĩnh phong trần.
Lão mã dạ tri đạo,
Thương ưng thu trước nhân.
Lâm nguy kinh cửu chiến,
Dụng ý sử như thần.

 

Dịch nghĩa

Trấn phía tây có nhiều đoàn quân tinh nhuệ,
Dùng làm mũi nhọn công phá địch thì rất thích hợp.
Nghe nói đem binh lính về,
Đủ để làm lắng gió bụi.
Hệt như ngựa có nhiều kinh nghiệm, đi đêm cũng quen đường,
Như chim ưng mùa thu truy nã người cũng rất bén nhậy.
Đoàn quân này chinh chiến đã lâu, nhiều lần cứu nguy,
Ý dùng đoàn quân này thật là thần diệu.


(Năm 758)

Lời tự: "Lý tư nghiệp dĩ Trấn Tây bắc đình binh đồng Quách Tử Nghi thảo An Khánh Thự. An Tây tức Trấn Tây cựu danh dã" 李嗣業以鎮西北庭兵同郭子儀討安慶緒。安西即鎮西舊名也 (Lý tư nghiệp dùng quân vùng Trấn Tây bắc đình binh cùng Quách Tử Nghi để đánh dẹp An Khánh Thự. An Tây là tên cũ của Trấn Tây).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lính tây giàu kinh nghiệm,
Dẫn đầu ắt tuyệt vời.
Nghe nói dồn quân tới,
Đủ để dẹp yên rồi.
Ngựa già đêm quen lối,
Ưng xanh thu tóm người.
Từng trải nhiều trận chiến,
Ý dùng thật đúng thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cả bốn trấn lắm quân tinh nhuệ,
Dùng tấn công phải kể vô song!
Lại nghe sĩ tốt được dùng,
Đều đủ bình định cảnh phong trần này.
Ngựa dù già đêm hay đường lối,
Chim ưng xanh lúc đói theo người.
Lâm nguy cần kẻ đánh dai,
Dùng binh phải gấp mới tài thần thông.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trấn phía tây đông quân thiện chiến
Làm tiên phong mũi tiến công hay
Nghe quân tề tựu nơi đây
Đủ làm yên gió bụi bay cõi trần
Ngựa dù già đi đêm quen lối
Chim ưng xanh thu tới theo người
Lâu năm chinh chiến gian nguy
Dùng binh mưu trí tài y như thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trấn tây có khá nhiều quân tinh,
Công phá địch tình thích hợp binh.
Binh lính đem về nghe nói tới,
Đủ làm đất nước tạm thanh bình.
Đi đêm hệt ngựa quen đường sá,
Bén nhậy như ưng mồi bắt rình.
Ý định dùng quân này thật tuyệt,
Cứu nguy kinh nghiệm việc dùng binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời