Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 10:21

夔州歌十絕句其六

東屯稻畦一百頃,
北有澗水通青苗。
晴浴狎鷗分處處,
雨隨神女下朝朝。

 

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 6

Đông Đồn đạo huề nhất bách khoảnh,
Bắc hữu giản thuỷ thông Thanh Miêu.
Tinh dục hiệp âu phân xứ xứ,
Vũ tuỳ Thần Nữ há triêu triêu.

 

Dịch nghĩa

Tại Đông Đồn ruộng chiêm có chừng trăm sào,
Phía bắc có ngòi nước chảy quanh vũng Thanh Miêu.
Lúc tạnh bầy vịt quen tắm chia ra từng đám khắp nơi,
Mưa theo Thần Nữ chiều chiều đổ xuống.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Đồn ruộng chiêm hơn trăm khoảnh,
Quanh mạ, phía bắc nước một ngòi.
Tạnh tắm vịt quen chỗ chỗ tụ,
Mưa theo thần nữ chiều chiều rơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông Đồn có chừng trăm thửa ruộng
Phía bắc ngòi chảy xuống Thanh Miêu
Nơi nơi trời tạnh chim âu
Mưa theo Thần Nữ ào ào sáng tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời