Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 10:18

夔州歌十絕句其五

瀼東瀼西一萬家,
江北江南春冬花。
背飛鶴子遺瓊蕊,
相趁鳧雛入蔣牙。

 

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 5

Nhương Đông, Nhương Tây nhất vạn gia,
Giang bắc, giang nam xuân đông hoa.
Bối phi hạc tử di quỳnh nhị,
Tương sấn phù sồ nhập tưởng nha.

 

Dịch nghĩa

Hai vùng Nhương Đông và Nhương Tây có đến vạn nóc nhà,
Phía bắc, phía nam sông đầy hoa từ mùa đông sang mùa xuân.
Chim hạc thấy con sâu lúa bèn rời bông hoa quỳnh,
Theo con vịt bay vào đám búp măng.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhương Đông, Nhương Tây vạn nóc nhà,
Nam sông, bắc sông hai mùa hoa.
Thấy sâu, hạc bỏ lòng hoa quý,
Theo vịt bay vào bụi bạc hà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhương Đông, Nhương Tây nhà vạn nóc
Hoa đông xuân bờ bắc bờ nam
Nhuỵ quỳnh hạc bỏ không ham
Theo le bay tới chỗ toàn búp tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời