Xích Giáp, Bạch Diêm chọc trời cao,
Làng xóm quanh co, đỉnh núi leo.
Rừng phong, cây quất đỏ xanh hợp,
Đường dọc lầu ngang vẻ đẹp treo.

tửu tận tình do tại