Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:40

夔州歌十絕句其三

群雄競起問前朝,
王者無外見今朝。
比訝漁陽結怨恨,
元聽舜日舊簫韶。

 

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 3

Quần hùng cạnh khởi vấn tiền triều,
Vương giả vô ngoại kiến kim triêu.
Tỉ nhạ Ngư Dương kết oán hận,
Nguyên thinh Thuấn nhật cựu tiêu thiều.

 

Dịch nghĩa

Coi lại triều trước các anh hùng đua nhau nổi lên,
Các vương ngày nay không tha gì phần đất ngoài biên cương của họ.
Giả dụ rằng Ngư Dương không gây thù oán,
Thì vùng này có được thái bình như thời vua Thuấn nghe khúc nhạc tiêu thiều không?


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thời trước nổi lên các bậc hùng,
Vương giả ngày nay nắm một vùng.
Ví phỏng Ngư Dương không gây oán,
Khúc ca vua Thuấn liệu nghe vang?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Anh hùng hỏi lỗi lầm triều trước
Vương tôn không về gặp triều nay
Ngư Dương oán hận chuốc gây
Tiếng tiêu vua Thuấn giờ đây có còn?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời