Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 10:29

夔州歌十絕句其十

閬風玄圃與蓬壺,
中有高堂天下無。
借問夔州壓何處,
峽門江腹擁城隅。

 

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 10

Lãng Phong, Huyền Phố dữ Bồng Hồ,
Trung hữu Cao Đường thiên hạ vô.
Tá vấn Quỳ Châu áp hà xứ,
Giáp môn giang phúc ủng thành ngu.

 

Dịch nghĩa

Lãng Phong, Huyền Phố với Bồng Hồ,
Trong có Cao Đường dưới trời hiếm có.
Thử hỏi Quỳ Châu sát với nơi nào vậy,
Cửa kẽm, bụng sông bao lấy góc thành.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bồng Hồ, Huyền Phố với Lãng Phong,
Trong có Cao Đường, dưới trời không.
Thử hỏi Quỳ Châu nơi nào tiếp,
Góc thành có cửa kẽm, lòng sông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bồng Hồ, Lãng Phong và Huyền Phố
Dưới gầm trời không có Cao Đường
Quỳ Châu xin hỏi giáp ranh
Bụng sông, cửa kẽm bao quanh góc thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời