Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 10:31

夔州歌十絕句其一

中巴之東巴東山,
江水開闢流其間。
白帝高為三峽鎮,
瞿塘險過百牢關。

 

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 1

Trung Ba chi đông Ba Đông sơn,
Giang thuỷ khai tịch lưu kỳ gian.
Bạch Đế cao vi Tam Giáp trấn,
Cù Đường hiểm quá Bách Lao quan.

 

Dịch nghĩa

Ở phía đông Trung Ba có núi Ba Đông,
Nước sông chảy nhiều ngàn năm mở lối trong cảnh vật này.
Thành Bạch Đế cao nằm trong trấn Tam Giáp,
Kẽm Cù Đường hiểm trở, khúc Bách Lao quan khó chèo chống.


(Năm 766)

Quỳ Châu nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Đời Đông Hán, Lưu Chương cát cứ đất Ba Thục (nay là tỉnh Tứ Xuyên) chia Ba Thục làm ba phần là Tây Ba, Trung Ba và Đông Ba. Quỳ Châu nằm phía đông của Đông Ba, có núi tên gọi Ba Đông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông Trung Ba có Ba Đông núi
Sông quanh co mở lối ngàn năm
Vươn cao thành Bạch trấn Tam
Cù Đường hiểm trở Bách Quan khó chèo

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Trung Ba, núi Ba Đông cao,
Nước sông tuôn chảy một dòng sâu.
Bạch Đế cao vời chắn Tam Giáp,
Quỳ Châu hiểm vượt cả Bách Lao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời