Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 11:04

廣州段功曹到得楊五長史譚書功曹卻歸聊寄此詩

衛青開幕府,
楊僕將樓船。
漢節梅花外,
春城海水邊。
銅梁書遠及,
珠浦使將旋。
貧病他鄉老,
煩君萬里傳。

 

Quảng Châu Đoàn công tào đáo, đắc Dương ngũ trưởng sử Đàm thư, công tào khứ khước quy, liêu ký thử thi

Vệ Thanh khai mạc phủ,
Dương bộc tướng lâu thuyền.
Hán tiết mai hoa ngoại,
Xuân thành hải thuỷ biên,
Đồng Lương thư viễn cập,
Châu Phố sứ tương triền.
Bần bệnh tha hương lão,
Phiền quân vạn lý truyền.

 

Dịch nghĩa

Vệ Thanh lập nên dinh trấn,
Bác coi các thuyền lầu dưới quyền Dương trưởng sử.
Uy nghi nhà Hán ở ngoài vùng hoa mai,
Thành xuân ngay cạnh nước.
Nơi Đồng Lương nhận được thư từ xa gửi tới,
Người đưa đang chuyển về Châu Phố.
Tôi hiện là một người già nghèo và bệnh,
Xin bác làm ơn chuyển thư này đi xa vạn dặm.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vệ Thanh lập dinh tướng,
Dương bộc coi thuyền lầu.
Vẻ Hán vùng mai nở,
Thành xuân cạnh biển sâu.
Đồng Lương thư xa tới,
Châu Phố sứ chuyển sau.
Đất khách thân già bệnh,
Vạn dặm nhờ chuyển mau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tổng hành dinh Vệ Thanh thành lập
Giao họ Dương chăm sóc du thuyền
Xứ hoa mai đậm Hán quyền
Thành xuân toạ lạc biển bên ngay bờ
Đồng Lương nhận thư xa gửi tới
Người đưa thư Châu Phố trở về
Ông già bệnh tật xa quê
Nhờ người chuyền giúp thơ đi vạn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời