Cây cao, xóm làng cổ,
Dậu thưa leo dây hoang.
Đàn trong vang ngày rảnh,
Đầu bạc ngóng trời sương.
Chia khoanh, tròn đá quý,
Lên đĩa nặng cam vàng.
Đi xa tuy yên lặng,
Khó thấy cảnh non sông.

tửu tận tình do tại