Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:52

季秋蘇五弟纓江樓夜宴崔十三評事、韋少府侄其三

對月那無酒,
登樓況有江。
聽歌驚白鬢,
笑舞拓秋窗。
尊蟻添相續,
沙鷗並一雙。
盡憐君醉倒,
更覺片心降。

 

Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 3

Đối nguyệt na vô tửu,
Đăng lâu huống hữu giang.
Thinh ca kinh bạch mấn,
Tiếu vũ thác thu song.
Tôn nghị thiêm tương tục,
Sa âu tịnh nhất song.
Tận lân quân tuý đảo,
Cánh giác phiến tâm hàng.

 

Dịch nghĩa

Trước trăng há không có rượu,
Lên lầu lại có sông nữa.
Nghe ca mà ngán cho tóc bạc,
Cười múa như muốn tung cả cửa sổ.
Rượu tăm trong ly cứ muốn tiếp tục rót thêm,
Cò bên bãi từng cặp gần nhau.
Thương vô cùng thấy các ông say gục,
Lúc đó bèn thấy rõ tấm lòng.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước trăng há thiếu rượu,
Lên lầu lại có sông.
Nghe ca ngán tóc bạc,
Cười múa muốn vỡ song.
Rượu tăm cứ rót tiếp.
Cò bãi một cặp trông.
Rõ thương thấy say gục,
Bèn thấy rõ tấm lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước trăng nào ai không chịu rượu
Huống lên lầu sông đã ngấu cảnh rồi
Nghe ca ngán tóc như vôi
Múa cười như muốn di dời cửa song
Trong ly muốn rượu tăm rót tiếp
Âu trên cồn cặp ghép từng đôi
Rất thương ông đã gục say
Lại càng thấy rõ lòng này phục ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời