Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 15:48

泛江

方舟不用楫,
極目總無波。
長日容杯酒,
深江凈綺羅。
亂離還奏樂,
飄泊且聽歌。
故國流清渭,
如今花正多。

 

Phiếm giang

Phương chu bất dụng tiếp,
Cực mục tổng vô ba.
Trường nhật dung bôi tửu,
Thâm giang tịnh ỷ la.
Loạn ly hoàn tấu nhạc,
Phiêu bạc thả thính ca.
Cố quốc lưu thanh Vị,
Như kim hoa chính đa.

 

Dịch nghĩa

Thuyền nhỏ chẳng dùng chèo,
Nhìn hút mắt không thấy sóng.
Cả ngày dài với ly rượu,
Sông sâu bóng như lụa là.
Loạn ly vẫn còn chơi nhạc,
Lang bạt cứ việc nghe ca.
Làng cũ có sông Vị trong chảy qua,
Lúc này đây hoa đang nở rộ.


(Năm 764)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bặt mắt sông yên sóng
Không chèo thuyền cũng qua
Ngày rộng vung chè chén
Dòng sông ánh lượt là
Loạn ly còn thét nhạc
Phiêu bạt hãy nghe ca
Quê cũ trên dòng Vị
Mùa này đường lắm hoa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thuyền nhỏ không cần lái,
Không gợn sóng, nhìn xa.
Ngày dài ly rượu sẵn,
Sông sâu bóng lụa là.
Loạn ly cứ cử nhạc,
Lang bạt hãy nghe ca.
Quê cũ dòng Vị chảy,
Lúc này đương ra hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời