泛江送客

二月頻送客,
東津江欲平。
煙花山際重,
舟楫浪前輕。
淚逐勸杯下,
愁連吹笛生。
離筵不隔日,
那得易為情。

 

Phiếm giang tống khách

Nhị nguyệt tần tống khách,
Đông tân giang dục bình.
Yên hoa sơn tế trọng,
Chu tập lãng tiền khinh.
Lệ trục khuyến bôi hạ,
Sầu liên xuy địch sinh.
Ly diên bất cách nhật,
Nả đắc dị vi tình.

 

Dịch nghĩa

Tháng hai nhiều lần tiễn khách,
Bến phía đông, sông phẳng lặng.
Khói đọng nhiều trên hoa bên núi,
Mái chèo con thuyền nhẹ nhàng trước sóng.
Lệ rơi khi nâng ly mời,
Mối sầu liền với tiếng sáo thổi.
Tiệc chia tay liền ngày,
Làm sao mà lòng dễ yên cho được.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tháng hai, tiễn khách mãi,
Bến đông, sông lững lờ.
Hoa núi khói nặng phủ,
Mái chèo sóng nhẹ lùa.
Lệ rơi dưới chén chuốc,
Sầu cùng tiếng sáo đưa.
Tiệc tiễn cứ liền buổi,
Lòng này đâu dễ ngơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tháng hai luôn tiễn khách,
Bến Đông mặt nước bằng.
Khói hoa trong núi rậm,
Chèo xuôi sóng nhẹ băng.
Lệ chảy khuyên dừng chén,
Sầu tuồn, thổi địch, sinh.
Tiệc tiễn ngày ngày đến,
Xúc cảm dễ sinh tình.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng hai bận nhiều lần tiễn khách
Bến phía đông sông lạch phẳng bằng
Khói hoa trên núi đậm giăng
Con thuyền chèo tiến sóng phăng nhẹ nhàng
Lệ lã chã khi nâng rượu tiễn
Mối sầu dâng khi nổi sáo lên
Chia tay tiệc tiễn liền liền
Làm sao lòng dễ bình yên được nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tháng hai tiễn khách nhiều lần
Sông nước lặng bằng thuyền đỗ bến đông.
Hoa bên núi, khói đọng lồng
Mái chèo lướt sóng thuyền trông nhẹ nhàng.
Lệ rơi chén chuốc tay nâng
Vi vu sáo gợi mang mang nổi sầu
Tiệc đưa chẳng cách ngày đâu
Tâm tình như thể lòng sao an bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời