Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 12:00

奉酬李都督表丈早春作

力疾坐清曉,
來時悲早春。
轉添愁伴客,
更覺老隨人。
紅入桃花嫩,
青歸柳葉新。
望鄉應未已,
四海尚風塵。

 

Phụng thù Lý đô đốc biểu trượng “Tảo xuân tác”

Lực tật toạ thanh hiểu,
Lai thì bi tảo xuân.
Chuyển thiêm sầu bạn khách,
Cánh giác lão tuỳ nhân.
Hồng nhập đào hoa nộn,
Thanh quy liễu diệp tân.
Vọng hương ưng vị dĩ,
Tứ hải thượng phong trần.

 

Dịch nghĩa

Sức yếu ngồi trong buồi sáng mát,
Xuân sớm tới vào lúc đang buồn.
Lại thêm rầu vì là khách ở nhờ,
Nên mới biết cái già đã theo người.
Màu hồng thấm vào hoa đào khiến nó mơn mởn,
Màu xanh về với lá liễu nên nó trông tươi.
Lòng mong về quê chưa hết đâu,
Bốn bể còn gió bụi.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gượng ốm ngồi trời sớm
Xem thơ tủi cảnh xuân
Buồn càng thêm vẫn ruột
Già đã đến theo chân
Đỏ nhuộm bông đào sớm
Xanh về lá liễu tân
Lòng quê sao khỏi bộn
Bốn bề vẫn phong trần


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng sớm gượng ngồi dậy,
Xuân sớm khó thấy vui.
Lại thêm rầu thân khách,
Mới hay già theo người.
Hồng lên hoa đào mởn,
Xanh về lá liễu tươi.
Lòng quê vẫn day dứt,
Bốn bể gió bụi thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tinh mơ ngồi, bệnh, mệt,
Bài “Xuân sớm” đến đây.
Lữ khách buồn da diết,
Già bám theo thân này.
Hồng khiến đào thêm tươi,
Liễu xanh lá càng mới.
Nhớ làng cũ khôn nguôi,
Bốn biển còn gió bụi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sức yếu mệt ngồi trong sáng sớm
Bài thơ buồn “Xuân sớm” tới đây
Buồn thêm là khách đất này
Cái già vẫn biết theo người không buông
Hoa đào thấm màu hồng mơn mởn
Liễu mới hơn vì chớm màu xanh
Quê nhà chưa hết nhớ mong
Bốn phương gió bụi còn đang đầy trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời