15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:43

奉送韋中丞之晉赴湖南

寵渥征黃漸,
權宜借寇頻。
湖南安背水,
峽內憶行春。
王室仍多故,
蒼生倚大臣。
還將徐孺子,
處處待高人。

 

Phụng tống Vi trung thừa Chi Tấn phó Hồ Nam

Sủng ác trưng Hoàng tiệm,
Quyền nghi tá Khấu tần.
Hồ Nam an bối thuỷ,
Giáp nội ức hành xuân.
Vương thất nhưng đa cố,
Thương sinh ỷ đại thần.
Hoàn tương từ nhụ tử,
Xứ xứ đãi cao nhân.

 

Dịch nghĩa

Ơn vua dần dà trưng dụng Hoàng Bá,
Nhiều lần thay mặt ông Khấu Tuân xử lý công việc.
Hồ Nam yên nhờ quyết chiến,
Tam giáp nhớ đến việc tuần tra.
Triều đình vẫn còn nhiều chuyện lắm,
Dân đen còn trông chờ vào quan lớn.
Giống hệt như lũ con thơ,
Khắp chốn đợi người có đức độ.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ơn vua, Hoàng kéo dần,
Quyền hạn, Khấu giúp đỡ.
Hồ Nam quyết giữ yên,
Vùng Giáp kinh lý nhớ.
Việc lắm, nhà vua cần,
Quan lớn, dân đen dựa.
Cứ như bày con thơ,
Mong chờ người đức độ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Họ Hoàng dần hưởng ơn thẩm thấu
Nhiều lần thay ông Khấu đảm đang
Sông lưng yên ổn Hồ Nam
Trong dòng kẽm xiết chơi xuân nhớ hoài
Nhà vua vẫn còn vài chuyện vặt
Dân đen trông dẫn dắt quan to
Giống như một lũ con thơ
Nơi nơi chờ đợi từng giờ cao nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời