Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 06:22

奉寄別馬巴州

勳業終歸馬伏波,
功曹非復漢蕭何。
扁舟系纜沙邊久,
南國浮雲水上多。
獨把魚竿終遠去,
難隨鳥翼一相過。
知君未愛春湖色,
興在驪駒白玉珂。

 

Phụng ký biệt Mã Ba Châu

Huân nghiệp chung quy Mã Phục Ba,
Công tào phi phục Hán Tiêu Hà,
Biên chu hệ lãm sa biên cửu,
Nam quốc phù vân thuỷ thượng đa.
Độc bả ngư can chung viễn khứ,
Nan tuỳ điểu dực nhất tương qua.
Tri quân vị ái xuân hồ sắc,
Hứng tại ly câu bạch ngọc kha.

 

Dịch nghĩa

Công danh lớn chung cuộc về ông Mã Viện,
Chức công tào không thể tạo ra ông Tiêu Hà đời Hán.
Thuyền nhỏ cột dây bên bãi cát đã lâu,
Miền nam này trên vùng nước mây trôi nhiều.
Chỉ một mình mang cần câu cuối cùng cứ đi xa,
Khó theo cánh chim để mà vượt nó được.
Biết rằng ông chưa thích cảnh đẹp của hồ mùa xuân,
Hứng của ông còn ở con ngựa non đeo vòng ngọc trắng.


(Năm 764)

Nguyên chú: “Thì Phủ trừ kinh triệu công tào, tại Đông Xuyên” 時甫除京兆功曹,在東川 (Lúc đó Phủ tôi từ chức công tào ở kinh đô, ông ở Đông Xuyên).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghiệp lớn sau về Mã Phục Ba,
Công tào chẳng đọ Hán Tiêu Hà,
Vùng nước mây nam trôi trên lắm,
Thuyền con cạnh bãi cột lân la.
Cứ thả cần câu đi xa mãi,
Khó nương cánh nhạn để vượt qua.
Biết anh chưa thích vẻ hồ đẹp,
Hứng tại ngựa ròng với ngọc kha.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Huân nghiệp cuối về Mã Phục Ba,
Công tào chẳng thể sánh Tiêu Hà.
Thuyền con buộc bến đà lâu lắm,
Nam Quốc mây trôi trên nước xa.
Riêng vác cần câu đi mãi, cách,
Cánh không khôn cách gặp nhau giờ.
Biết ông chẳng thích hồ xuân sắc,
Ngựa câu cao hứng chầu vua ta.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghiệp về cháu Phục Ba họ Mã
Công tào không dễ tạo Tiêu Hà
Đã lâu thuyền nhỏ neo xa
Miền nam sông nước mây là là trôi
Mang cần câu đơn côi đi mãi
Theo cánh chim soải khó vượt qua
Biết ông chưa thích cảnh hồ
Hứng trên ngọc trắng điểm tô ngựa nòi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời