15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:38

奉寄李十五祕書文嶷其二

行李千金贈,
衣冠八尺身。
飛騰知有策,
意度不無神。
班秩兼通貴,
公侯出異人。
玄成負文彩,
世業豈沉淪。

 

Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Ngại kỳ 2

Hành lý thiên kim tặng,
Y quan bát xích thân.
Phi đằng tri hữu sách,
Ý độ bất vô thần.
Ban trật kiêm thông quý,
Công hầu xuất dị nhân.
Huyền Thành phụ văn thái,
Thế nghiệp khởi trầm luân.

 

Dịch nghĩa

Đồ tặng mang theo giá đến ngàn vàng,
Áo mũ trên thân hình tám thước.
Bay nhảy biết là có phương pháp,
Ý tứ không phải là không có suy nghĩ.
Ngạch trật trong hàng ngũ quan lại cao, lại hưởng phú quý,
Bậc công hầu xuất thân từ những người kỳ lạ.
Huyền Thành nhờ có tài về văn học,
Cái sự nghiệp trên đời há bị bấp bênh.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quà ngàn vàng mang theo,
Tám thước thân áo mũ.
Có cách biết nhảy bay,
Mức hiểu, ý làm chủ.
Ngạch trật thêm sang giầu,
Công hầu trao kẻ lạ.
Huyền Thành tài văn nhờ,
Sự nghiệp há lỡ dở.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hành lý giá ngàn vàng tặng trước
Mũ áo theo tám thước thân hình
Nhảy bay biết cách thi hành
Việc làm ý tứ, thánh thần vững tin
Ngạch trật cao hanh thông phú quý
Công hầu do kỳ bí xuất thân
Huyền Thành nhờ giỏi thi văn
Để đời sự nghiệp há trầm luân sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời