Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:35

奉寄李十五祕書文嶷其一

避暑雲安縣,
秋風早下來。
暫留魚復浦,
同過楚王臺。
猿鳥千崖窄,
江湖萬里開。
竹枝歌未好,
畫舸且遲回。

 

Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Ngại kỳ 1

Tị thử Vân An huyện,
Thu phong tảo há lai.
Tạm lưu Ngư phúc phố,
Đồng quá Sở vương đài.
Viên điểu thiên nhai trách,
Giang hồ vạn lý khai.
Trúc chi ca vị hảo,
Hoạ khả thả trì hồi.

 

Dịch nghĩa

Đang tránh nóng ở huyện Vân An,
Gió thu lại sớm thổi tới.
Tạm dừng nơi bến Ngư Phúc,
Rồi cùng qua đài Sở vương.
Vượn với chim chen chúc trong ngàn lối chật,
Sông ngòi mở rộng ra hàng ngàn dặm.
Điệu "Trúc chi" chưa thấm tháp,
Thì thuyền vẽ hình hãy cứ nhẩn nha mà về.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tránh nóng huyện Vân An,
Gió thu sao xuống sớm.
Đài Sở vương cùng qua,
Bãi Ngư Phúc dừng tạm.
Chim vượn chen ngàn ven,
Sông hồ toả vạn dặm.
Điệu "Trúc chi" chưa mùi,
Thuyền hoa hãy về chậm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tránh nắng Vân An mãi,
Hẹn gió thu xuống thuyền.
Bến Ngư Phúc dừng lại,
Cùng qua đài Sở Vương.
Chim, vượn ngăn vách hẹp,
Giang hồ vạn dặm khơi.
Cành trúc ca chẳng thú,
Thuyền vẽ xuống đi thôi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang ở huyện Vân An tránh nóng
Thì gió thu lại sớm thổi về
Tạm dừng Ngư Phúc bến dài
Rồi cùng đi đến thăm đài Sở Vương
Vượn với chim chen trong vách hẹp
Sông hồ vươn nối tiếp dặm muôn
“Trúc chi ca” chưa tốt hơn
Thì thuyền vẽ lớn thuận buồm về thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời