Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Vi Tế (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 10:55

奉寄河南韋尹丈人

有客傳河尹,
逢人問孔融。
青囊仍隱逸,
章甫尚西東。
鼎食分門戶,
詞場繼國風。
尊榮瞻地絕,
疏放憶途窮。
濁酒尋陶令,
丹砂訪葛洪。
江湖漂短褐,
霜雪滿飛蓬。
牢落乾坤大,
周流道術空。
謬慚知薊子,
真怯笑揚雄。
盤錯神明懼,
謳歌德義豐。
屍鄉餘土室,
難說祝雞翁。

 

Phụng ký Hà Nam Vi doãn trượng nhân

Hữu khách truyền Hà doãn,
Phùng nhân vấn Khổng Dung.
Thanh nang nhưng ẩn dật,
Chương phủ thượng tây đông.
Đỉnh thực phân môn hộ,
Từ trường kế Quốc phong.
Tôn vinh đam địa tuyệt,
Sơ phóng ức đồ cùng.
Trọc tửu tầm Đào lệnh,
Đan sa phỏng Cát Hồng.
Giang hồ phiêu đoản cát,
Sương tuyết mãn phi bồng.
Khiên lạc càn khôn đại,
Chu lưu đạo thuật không.
Mậu tàm tri Kế Tử,
Chân khiếp tiếu Dương Hùng.
Bàn thố thần minh cụ,
Âu ca đức nghĩa phong.
Thi Hương dư thổ thất,
Nan thuyết Chúc kê ông.

 

Dịch nghĩa

Có người khách đảm nhiệm chức vụ doãn ở Hà Nam,
Khoa trương rằng ông là Khổng Dung tái sinh.
Mang cái túi xanh sống đời ẩn dật,
Đội mũ chương phủ còn lang bang đây đó.
Nhà ông nấu cơm bằng đỉnh lớn để chia ra từng tiểu gia đình,
Trong chốn văn chương có thể theo kịp Quốc phong.
Khi phú quí vẫn trông chừng lúc tuyệt vọng,
Khi thung dung nhớ lại lúc bấn loạn.
Theo viên lệnh họ Đào đi tìm thú vui qua rượu thuốc,
Và cùng theo Cát Hồng đi luyện đan sa.
Mặc chiếc áo cụt đi đây đi đó,
Thân như cỏ bồng trải tuyết sương.
Vất vưởng trong quãng trời đất bao la này,
Cứ một lòng theo đuổi đạo thuật.
Thấy thẹn vì sai lầm khi biết đến Kế Đạt,
Thực sự sợ khi cười Dương Hùng.
Sợ thần linh trong cõi giới mù mờ,
Ca ngợi cái ý nghĩa đạo đức phong phú.
Nơi Thi Hương còn có chút nhà cửa đất đai,
Thấy khó mà nói về Ông Nuôi Gà lắm.


(Năm 742)

Nguyên chú: "Phủ tệ lư tại Yển Sư, thừa Vi công tần hữu phỏng vấn, cố hữu hạ cú, Vi tức Vi Tế" 甫敝廬在偃師,承韋公頻有訪問,故有下句,韋即韋濟 (Căn nhà nhỏ của Phủ tôi ở Yển Sư, nhân cụ Vi chợt có tới thăm, cho nên có câu cuối, Vi tức là Vi Tế).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Có vị quan Hà Nam giữ chức,
Tôn xưng ông đích thực Khổng Dung.
Sống ẩn dật, túi rỗng không,
Đội mũ chương phù đi cùng đó đây.
Xưa cảnh nhà cơm đầy nấu vạc,
Chốn thơ văn gần được Quốc phong.
Khi sang, cảnh bấn trông chừng,
Thung dung nhớ bước đường cùng thuở nao.
Đem rượu thuốc kiếm Đào huyện lệnh,
Luyện thuốc tiên cầu cạnh Cát Hồng.
Áo ngắn đi khắp núi sông,
Tuyết sương thấm ướt cỏ bồng lênh đênh.
Lạc lõng trong cõi mênh mông rộng,
Đạo thuật kia vẫn gắng đi tìm.
Ngượng theo ông Kế sai lầm,
Dương Hùng chế nhạo lại đâm e dè.
Thần linh cõi mù mờ, kính lạy,
Đức nghĩa đầy xin hãy ca vang.
Nhà đất còn ở Thi Hương,
Khó mà theo kịp cái ông nuôi gà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có lão làm Hà doãn
Gặp người hỏi Khổng Dung
Túi xanh sống ẩn dật
Áo vải khắp tây đông
Cơm nấu chia nhiều hộ
Văn chương nối Quốc phong
Sang giàu lo tuyệt vọng
Hào phòng nhớ đường cùng
Rượu đục tìm Đào lệnh
Thuốc tiên hỏi Cát Hông
Áo gai đi lắm chỗ
Sương tuyết đẫm phi bồng
Còn mất trong trời đất
Đạo xoay vần tới không
Sai lầm thương Kế Tử
Khiếp sợ cười Dương Hùng
Trong cõi sợ thần linh
Ngợi ca đức nghĩa phong
Thi Hương nhiều địa ốc
Khó kể Chúc kê ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời