Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 06:09

奉寄章十侍禦

淮海維揚一俊人,
金章紫綬照青春。
指麾能事回天地,
訓練強兵動鬼神。
湘西不得歸關羽,
河內猶宜借寇恂。
朝覲從容問幽仄,
勿雲江漢有垂綸。

 

Phụng ký Chương thập thị ngự

Hoài hải duy dương nhất tuấn nhân,
Kim chương tử thụ chiếu thanh xuân.
Chỉ huy năng sự hồi thiên địa,
Huấn luyện cường binh động quỷ thần.
Tương tây bất đắc quy Quan Vũ,
Hà Nội do nghi tá Khấu Tuân.
Triều cận tòng dung vấn u trắc,
Vật vân Giang Hán hữu thuỳ luân.

 

Dịch nghĩa

Vùng Hoài hải đầy khí thế có một bậc anh hùng,
Huân chương vàng gù vai đỏ rực sáng nơi thân trai.
Chỉ ngọn cờ lệnh mà có thể khiến đất trời quay lại,
Luyện tập binh mạnh khiến quỉ thần ghê sợ.
Quan Vũ không thể quay về vùng tây sông Tương,
Khấu Tuân còn thích hợp để lưu lại Hà Nội.
Trong buổi triều, nếu vua hỏi về những kẻ xa lánh đời,
Chớ nói rằng nơi Giang Hán có người thả câu.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoài hải, nổi lên kẻ xuất quần,
Bài vàng, gù đỏ rạng ánh xuân.
Vẫy cờ có thể xoay trời đất,
Rèn lính làm kinh đến quỉ thần.
Tương tây đành mất, kìa Quan Vũ,
Hà nội còn đây, với Khấu Tuân.
Buổi chầu, nếu hỏi ai còn ẩn,
Đừng thưa Giang Hán, kẻ buông cần!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sông Hoài tuấn kiệt nổi danh,
Thẻ vàng, dây tía, tuổi xanh dồi dào.
Cờ vẫy cao, chuyển xoay trời đất,
Huấn luyện quân quỷ khốc thần sầu.
Quan Vũ xưa chẳng giữ được Kinh Châu,
Coi Hà Nội Khấu Tuân lo liệu dễ.
Về yết kiến, thung dung bàn kẻ sĩ,
Hán Giang đừng nhắc đến kẻ buông câu.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Hoài có một trang anh kiệt
Huy chương vàng sáng rực thân trai
Chỉ huy xoay chuyển đất trời
Luyện quân tinh nhuệ dương oai quỷ thần
Không về lại tây Tương Quan Vũ
Hà Nội còn đất trú Khấu Tuân
Trong triều vua hỏi u nhân
Chớ rằng Giang Hán buông cần có ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời