奉待嚴大夫

殊方又喜故人來,
重鎮還須濟世才。
常怪偏裨終日待,
不知旌節來年回。
欲辭巴徼啼鶯合,
遠下荊門去鷁催。
身老時危思會面,
一生襟抱向誰開。

 

Phụng đãi Nghiêm đại phu

Thù phương hựu hỉ cố nhân lai,
Trùng trấn hoàn tu tế thế tài.
Thường quái thiên bì chung nhật đãi,
Bất tri tinh tiết bức niên hồi.
Dục từ Ba Kiếu đề oanh hợp,
Viễn há Kinh Môn khứ nghích thôi.
Thân lão thì nguy tư hội diện,
Nhất sinh khâm bão hướng thuỳ khai.

 

Dịch nghĩa

Nơi lạ lại vui mừng có người cũ tới,
Huyện quan trọng nay được giao cho người có tài giúp đời.
Thường lấy làm lạ là tướng tá suốt ngày đợi,
Không biết cờ tiết cách năm mới trở về.
Muốn bỏ con đường nhỏ nơi vùng Ba để hợp với chim oanh mà kêu,
Xuống xa vùng Kinh Môn để cùng chim nghích thôi thúc thuyền ra đi.
Thân già lúc nguy nan nghĩ đến việc gặp mặt,
Một đời ôm ấp hướng về ai mà ngỏ.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cố nhân mừng gặp ở nơi xa,
Chốn hiểm cần trao kẻ tài ba.
Tướng tá vẫn nghi chờ cả buổi,
Chẳng hay cờ tiết cách năm qua.
Muốn rời Ba Kiếu cùng oanh nói,
Xa xuống Kinh Môn với nghích ra.
Một đời ôm ấp cùng ai ngỏ,
Những mong gặp mặt chán khi già.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nơi đất khách mừng người cũ lại,
Trọng trấn này cần đợi anh tài.
Lạ thay dân đợi ông hoài,
Nào ngờ cách một năm rồi về đây!
Oanh hót gọi về ngay Ba Thục,
Thuyền sẵn rồi giục bỏ Kiếm Môn.
Tuổi già thời loạn, bồn chồn,
Ngoài ông, biết ngỏ tâm hồn với ai?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất xa lạ mừng người cũ tới
Trấn nơi này phải đợi tài ông
Lạ là tướng tá hoài trông
Ai hay cờ tiết qua năm mới về
Muốn rời vùng oanh ca Ba Kiếu
Xuống nơi xa lôi kéo Kinh Môn
Già mong gặp lúc nguy nan
Một đời người biết ngỏ lòng cùng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời