奉答岑參補闕見贈

窈窕清禁闥,
罷朝歸不同。
君隨丞相後,
我往日華東。
冉冉柳枝碧,
娟娟花蕊紅。
故人得佳句,
獨贈白頭翁。

 

Phụng đáp Sầm Tham bổ khuyết kiến tặng

Yểu điệu thanh cấm thác,
Bãi triều quy bất đồng.
Quân tuỳ thừa tướng hậu,
Ngã vãng nhật hoa đông.
Nhiễm nhiễm liễu chi bích,
Quyên quyên hoa nhị hồng.
Cố nhân đắc giai cú,
Độc tặng bạch đầu ông.

 

Dịch nghĩa

Nghiêm trang thay cánh cửa cung điện vua,
Sau khi tan chầu không cùng lối đi về.
Ông thì theo sau quan thừa tướng,
Tôi đi về phía đông có ánh sáng mặt trời.
Cành liễu biếc ẻo lả,
Nhị hoa hồng tươi tắn.
Bạn cũ nhận được câu thơ hay,
Chỉ để tặng ông già đầu bạc!


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trang nghiêm thay cửa cung,
Tan triều chẳng về cùng.
Bác theo sau thừa tướng,
Tôi lối mặt trời đông.
Lả lướt cành liễu rủ,
Mơn man nhị hoa hồng.
Bạn cũ, câu ưng ý,
Đầu bạc, chỉ tặng ông!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ống tay áo phất phơ gió nhẹ,
Bãi triều xong mỗi kẻ một đường.
Bạn theo thừa tướng đi cùng,
Cửa Nhật Hoa ở phía đông tôi về.
Tơ liễu vẫn le te xanh biếc,
Hoa nở trông đỏ rực đẹp thay!
Bạn hiền có được thơ hay,
Độc đem tặng lão già này mà thôi.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

U nhàn thay cửa trong cung điện
Tan chầu không cùng tiện lối về
Ông theo thừa tướng hướng tê
Nhật Hoa cửa nọ tôi về phía đông
Cành liễu biếc đong đưa nhè nhẹ
Rực rỡ thay xem nhị hoa hồng
Bạn thân thơ đẹp viết xong
Cũng đều chỉ tặng cho ông già này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thâm u cửa cung điện
Tan chầu về riêng ra
Ông theo sau thừa tướng
Tôi về lối Nhật Hoa
Hoa nhị hồng đẹp quá
Cành liễu biếc thướt tha
Bạn cũ thơ ý lạ
Riêng tặng bạc đầu già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thay cửa nghiêm trang cung điện lâu,
Chẳng cùng về lối sau tan chầu.
Ông thì theo giúp quan thừa tướng,
Tôi hướng phía đông trời sáng mau.
Dương liễu cành xanh còn ẻo lả,
Nhị hoa hồng thắm cũng tươi màu.
Thơ hay nhận được người quen cũ,
Để tặng ông già đầu bạc phau!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời