Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 12:00

復愁其十二

病減詩仍拙,
吟多意有余。
莫看江總老,
猶被賞時魚。

 

Phục sầu kỳ 12

Bệnh giảm thi nhưng chuyết,
Ngâm đa ý hữu dư.
Mạc khan Giang Tổng lão,
Do bị thưởng thì ngư.

 

Dịch nghĩa

Bệnh giảm, thơ vẫn còn vụng,
Ngâm nhiều, ý có thừa.
Chớ coi cái ông già Giang Tổng này,
Còn bận thưởng thức cá đang mùa.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Bệnh giảm thơ thường vụng
Ngâm luôn dạ vẫn sầu
Chớ cho ta luống tuổi
An tín hãy còn đeo

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bệnh giảm thơ hay vụn,
Ngâm hoài, ý vậy thôi.
Trên sông ấn tín lận,
Chớ bảo lão già rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bệnh giảm, thơ vẫn dở,
Ngâm nhiều, ý đâm thừa.
Chớ coi già Giang Tổng,
Đang mải nếm cá mùa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bệnh thuyên giảm thơ làm còn vụng
Khi ngâm lên nhiều ý cũng thừa
Chớ coi Giang Tổng ông già
Y còn đang bận nhâm nhi cá mùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời