Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:59

復愁其十

江上亦秋色,
火雲終不移。
巫山猶錦樹,
南國且黃鸝。

 

Phục sầu kỳ 10

Giang thượng diệc thu sắc,
Hoả vân chung bất di.
Vu sơn do cẩm thụ,
Nam quốc thả hoàng ly.

 

Dịch nghĩa

Trên sông đầy sắc thu,
Mây lửa cuối cùng cứ tụ ở đó.
Núi Vu như cây gấm,
Vùng nam đầy oanh vàng.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên sông lại thu tới,
Mây lửa chẳng khác chi.
Núi Vu màu xanh gấm,
Nước Nam vẻ hoàng ly.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mây lửa vẫn không đổi,
Trên sông thu đã sang.
Non Vu cây sắc gấm,
Nam quốc vẻ anh vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên sông sắc thu trải,
Mây lửa cừ giăng ngang.
Núi Vu như cây gấm,
Vùng nam lắm oanh vàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên sông lại mang đầy thu sắc
Mây lửa cuối cùng chắc không trôi
Núi Vu như gấm chân trời
Miền nam lại tiếng hót vui oanh vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời