Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:58

復愁其九

任轉江淮粟,
休添苑囿兵。
由來貔虎士,
不滿鳳凰城。

 

Phục sầu kỳ 09

Nhậm chuyển Giang Hoài túc,
Hưu thiêm uyển hữu binh.
Do lai tỳ hổ sĩ,
Bất mãn phụng hoàng thành.

 

Dịch nghĩa

Để chuyển gạo từ Giang Hoài ra trận,
Phải lấy bớt binh lính ở vườn vua.
Do đó đội ngự lâm quân tinh nhuệ,
Không còn nhiều ở kinh thành nữa.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cốt chuyển thóc Giang Hoài
Khoan thêm quân cấm vệ
Xưa nay binh sĩ tài
Không ở kinh đô mãi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giang Hoài lo chuyển thóc,
Ngự Uyển chẳng cần binh.
Tự cổ quân tinh nhuệ,
Chẳng cần nhiều ở kinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giang Hoài, lệnh chở gạo đi,
Ngưng ngay lấy lính thêm về vườn vua.
Đoàn quân hùng mạnh thấy thưa,
Phượng Hoàng, chẳng thấy như xưa đầy thành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gạo Giang Hoài chở mãi,
Tăng thêm lính ngoài ải.
Từ đó đoàn quân hùng,
Kinh đô, thấy vắng trại.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Giang Hoài cần quân chuyển gạo
Phải bớt đi lính bảo vệ vua
Cho nên lính mạnh dư thừa
Không còn thấy ở cung vua Phượng Hoàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời