Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:57

復愁其八

今日翔麟馬,
先宜駕鼓車。
無勞問河北,
諸將角榮華。

 

Phục sầu kỳ 08

Kim nhật tường lân mã,
Tiên nghi giá cổ xa.
Vô lao vấn hà bắc,
Chư tướng giác vinh hoa.

 

Dịch nghĩa

Ngày nay có ngựa như con lân bay,
Trước hợp với việc ngồi xe có trống đánh nhịp.
Không ngưng hỏi thăm tin vùng Hà Bắc,
Các tướng nhận ra được trách nhiệm mình.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lân mã nay vùng vẫy,
Theo vua rộn trống, xa.
Không công, Hà Bắc hỏi,
Chư tướng ké vinh hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày nay ngựa lân bay,
Trước hợp xe trống thúc.
Trách nhiệm tướng nhận ra,
Không ngừng hỏi Hà Bắc,

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay có ngựa như lân linh động
Hợp kéo xe có trống điều binh
Không ngừng Hà Bắc hỏi tin
Mới hay chư tướng đua tranh sang giàu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời