Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 11:56

復愁其七

貞觀銅牙弩,
開元錦獸張。
花門小箭好,
此物棄沙場。

 

Phục sầu kỳ 07

Trinh Quán đồng nha nỗ,
Khai Nguyên cẩm thú trương.
Hoa Môn tiểu tiễn hảo,
Thử vật khí sa trường.

 

Dịch nghĩa

Cây nỏ năm Trinh Quán, với mũi tên đồng bén nhọn,
Đến năm Khai nguyên đem bọc gấm để săn muông thú.
Mũi tên của người Hoa Môn nhỏ bé thế mà tốt,
Thấy vương vãi trên chiến trường (dẹp loạn An Sử).


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Răng đồng tên nấu bịt,
Muông thú mừng khoa trương.
Cửa đẹp chê tên đẹp,
Vật kia vứt chiến trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nỏ đồng Trinh Quán còn đây,
Cung dài, bọc gấm, loại này Khai Nguyên.
Hoa Môn, nhỏ, tốt: các tên,
Nay còn vương vãi khắp trên sa trường...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trinh Quán, nỏ đồng cứng,
Càn Nguyên, cung tên dài.
Hoa Môn, tên ngắn tốt,
Cái này chiến trường phơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thời Trinh quán tên đồng nhọn lắm
Đến Khai nguyên bọc gấm săn nai
Hoa Môn tên nhỏ khéo xài
Giúp Đường dẹp loạn thấy nơi chiến trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời