Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/01/2014 22:21

范二員外邈、吳十侍禦鬱特枉駕闕展待,聊寄此作

暫往比鄰去,
空聞二妙歸。
幽棲誠簡略,
衰白已光輝。
野外貧家遠,
村中好客稀。
論文或不愧,
肯重款柴扉。

 

Phạm nhị viên ngoại Mạc, Ngô thập thị ngự Uất đặc uổng giá khuyết triển đãi, liêu ký thử tác

Tạm vãng bí lân khứ,
Không văn nhị diệu quy.
U thê thành giản lược,
Suy bạch dĩ quang huy.
Dã ngoại bần gia viễn,
Thôn trung hảo khách hy.
Luận văn hoặc bất quý,
Khẳng trùng khoản sài phi.

 

Dịch nghĩa

Mới qua nhà hàng xóm chơi,
Nghe có hai vị quý khách (lại chơi và) đã về rồi.
Sống nơi vắng vẻ thành ra giản được đi,
Già yếu lấy tóc bạc làm điều quang diệu.
Nhà ngoài đồng hoang vắng bởi vì nghèo,
Trong thôn ít có quý khách lại thăm.
Nếu xem văn chương (của tôi) không đến nỗi xấu hổ lắm,
Thì xin lại đến gõ vào cửa tranh lần nữa.


Bài này làm năm 761 khi Đỗ Phủ đưa gia quyến từ giã Cam Túc vừa nhập Thục. Ông cất thảo đường bên ngoài Thành Đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bên nhà hàng xóm vừa sang
Chẳng hay quý khách xa đường về chơi
Cửa nhà vắng vẻ sơ sài
Già nua tuổi tác được rày vinh quang
Nhà nghèo ở quãng đồng hoang
Trong thôn ít có khách sang đón chào
Luận văn nếu thuận đổi trao
Thì xin lại đến gõ vào cửa tranh


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vì tạm sang hàng xóm
Chợt nghe khách tới nhà
Sơ sài nơi mái vắng
Rạng rỡ tấm thân già
Khách quý trong làng ít
Nhà nghèo giữa xóm xa
Bàn văn như chẳng bỏ
Xin gõ cửa sài ta


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mới sang hàng xóm để chơi,
Không hay hai vị về nơi chốn này.
Sơ sài vì sống ở đây,
Yếu già, tóc bạc, còn đầy ánh dương.
Nhà ngoài đồng, cách quãng đường,
Trong thôn khách quý không thường tới thăm.
Không chê, muốn nói chuyện văn,
Cứ xin đến gõ cửa căn nhà này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mắc đi thăm hàng xóm,
Không được gặp hai ngài.
Đơn sơ nơi vắng ở,
Già yếu tình không lơi.
Nhà nghèo xa đồng vắng,
Trong thôn ít khách chơi.
Chuyện văn nếu không ngại,
Cổng tre xin lại mời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa ghé sang bên ông sát vách
Chợt nghe tin quí khách lại chơi
Nhà nơi vắng vẻ sơ sài
Tấm thân già yếu dựa hơi sang giàu
Ở giữa chốn đồng sâu xa cách
Xóm nghèo này hiếm khách quan sang
Nếu không ngại luận văn chương
Cửa cây xin cứ mở toang bước vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời